Uw zoekacties: Rotaryclub Zierikzee, (1952) 1953-2005
x5643 Rotaryclub Zierikzee, (1952) 1953-2005 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5643 Rotaryclub Zierikzee, (1952) 1953-2005 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Rotaryclubs zijn ontstaan in Noord-Amerika in 1905. Vanuit de VS hebben zij zich over de hele wereld verspreid, tot meer dan 1 miljoen leden bij de viering van het honderdjarig bestaan. In 1952 startte D.C.A. (Dick) Lugt met de verwezenlijking van zijn plan tot oprichting van een Rotaryclub in Zierikzee. In januari 1953 werd een voorlopig bestuur gevormd, nadat er al enkele bijeenkomsten van de club in oprichting waren geweest. Op zaterdag 11 april 1953 werd de club door gouverneur Voûte geïnstalleerd. Vanwege de omstandigheden net na de Watersnoodramp was dat een sobere gebeurtenis met 34 gasten. Sponsorclub was Middelburg. De bestuursleden van het eerste uur waren Lugt, Ezendam, Koning, V.d. Straten en Du Croo. Op 19 juni 1954 volgde de feestelijke charteruitreiking, in aanwezigheid van alle leden en ca. 200 gasten. Contactclubs zijn Rotterdam-Noord, Dendermonde (B) en Hatfield (VK). Het ledental groeide langzaam, maar gestaag. Sinds 1995 konden ook vrouwen lid worden van de club en in de periode tot 2005 werd een viertal vrouwen lid. In 2001 telde de club 58 leden. Door de splitsing in een middag- en een avondclub per 1 januari 2002 verminderde het ledental. In 2004 had de Rotaryclub Zierikzee 42 leden.
De club is besloten in die zin dat nieuwe leden altijd worden gevraagd, na raadpleging van de overige leden. Er is een classificatiesysteem, waarmee wordt gestreefd naar de vertegenwoordiging van zoveel mogelijk verschillende beroepen. De leden komen wekelijks bijeen, aanvankelijk in Hotel van Oppen, daarna gedurende lange tijd in restaurant Mondragon, sinds 2001 in restaurant De Zeelandbrug. Het deelnemen aan deze bijeenkomsten (attendance) is belangrijk en wordt bijgehouden. Daarnaast zijn er ook aparte bijeenkomsten van de leden (avondjes van zes) waarop bepaalde onderwerpen besproken worden. Ook worden regelmatig (feestelijke) bijeenkomsten voor de leden en hun partners (de Anns) georganiseerd. Deze Anns komen ook geregeld afzonderlijk bijeen bij een van hen.
De club heeft een bestuur met een jaarlijks wisselende voorzitter. Secretaris en penningmeester kunnen meerdere jaren op hun post blijven. Daarnaast kent de club verschillende Avenues: Clubservice, Vocational Service, Community Service en International Service. In de Club Service werken verschillende commissies, zoals de Commissie van orde, de Programcommissie, de Commissies verslaglegging, Bijzondere bijeenkomsten, Contactclubs, Fundraising, de Jeugdcommissie en Interact. Op 29 november 1956 verscheen het eerste Weekbericht, het verslag van de wekelijkse bijeenkomst van de leden, en wetenswaardigheden voor de leden. Dit weekbericht is sindsdien onafgebroken verschenen.
Naast onderlinge contacten treedt de Rotaryclub ook naar buiten toe. Door de jaren heen was de club betrokken bij de organisatie van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving voor diverse goede doelen, het verlenen van medewerking aan jeugduitwisselingen (croisières en jaarkind), het verstrekken van studietoelagen, het bieden van vakantieweken aan minder bedeelde kinderen, het zorgen voor tijdschriftabonnementen voor zieken en dergelijke.
In 2008 is het archief van de Rotaryclub Zierikzee door het toenmalige bestuur in bewaring gegeven aan het gemeentearchief Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Het archief had een omvang van ca. 8 meter en was verpakt in 8 grote verhuisdozen en 1 kleinere doos. De mate van ordening varieerde. Na bewerking is hiervan 5 meter te bewaren archief overgebleven, 3 meter archief kon vernietigd worden. Hiervan is een vernietigingslijst opgemaakt.
De hoofdmoot van het te bewaren archief bestaat uit de serie ingekomen en uitgaande brieven van het bestuur uit de jaren 1953-2005, waarin sinds 1961 ook notulen van bestuursvergaderingen zijn opgenomen. Deze serie, die niet als zodanig bewaard was gebleven maar is samengesteld uit verschillende bestanddelen, is niet compleet. Vooral in de jaren zeventig ontbreken er complete bestuursjaren, soms zijn alleen notulen bewaard, soms ontbreken de notulen en zijn enkele stuks correspondentie aanwezig. Ook andere bestuursstukken bevinden zich in deze serie, die sinds 1997 is gesplitst in twee afzonderlijke jaardossiers, een voor bestuurszaken en een voor algemene zaken. Daarnaast zijn er series financiële overzichten en de laatste serie betreft de weekberichten.
Het archief bevatte ook een aantal boeken en brochures, beeld en geluid, die onder de kop documentatie zijn opgenomen in de inventaris. Tijdens de bewerking is het archief ontdaan van ijzerwaren en plastic en herverpakt in nieuwe, zuurvrije omslagen en dozen.
De openbaarheid van het archief is beperkt. De termijn is 25 jaar. Voor raadpleging van de stukken is schriftelijke toestemming vereist van de Rotaryclub Zierikzee.
Inventaris
1. Algemeen
3. Documentatie
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Jaar bewerking:
2011
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (25 jaar)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS