Uw zoekacties: Zeeuwse Zangersbond Zang Veredelt, 1922-1998
x564 Zeeuwse Zangersbond Zang Veredelt, 1922-1998 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

564 Zeeuwse Zangersbond Zang Veredelt, 1922-1998 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Zeeuwse Zangersbond 'Zang Veredelt' bestaat sinds 1896. Hoewel veel archiefmateriaal in de Tweede Wereldoorlog en als gevolg van de watersnoodramp van 1953 verloren is gegaan, valt dit toch af te leiden uit een aantal feiten. Zo werd op 20 juli 1946 in Kortgene het vijftigjarig bestaan en op 12 oktober 1996 in Middelburg het honderdjarig bestaan gevierd.
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en het op een hoger peil brengen van de amateuristische koorzang in het algemeen en dat van de koren in het bijzonder. Dit doel tracht men te bereiken door het organiseren van Zeeuwse zangersdagen, concoursen, stemvormingsdagen en dirigentencursussen. Door het maken van propaganda wordt getracht om toetreding tot de vereniging te bevorderen. In het verleden was deelname aan Zeeuwse zangersdagen en festivals verplicht. Koren die zonder geldige reden niet aan dergelijke evenementen deelnamen konden geroyeerd worden.
In de statuten, voor het eerst opgemaakt in 1998, is deze bepaling niet opgenomen. Alle koren uit de provincie Zeeland of daarbuiten die zich kunnen verenigen met de doelstelling van de vereniging kunnen lid worden. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt. De penningmeester en secretaris kregen een vergoeding voor hun werkzaamheden van respectievelijk f 10,- en f 25,-. In het huishoudelijk reglement van 1983 is van een vergoeding geen sprake meer.
Een jury, bestaande uit minimaal twee leden, meestal van buiten Zeeland, beoordeelde de aan het concours deelnemende koren en solisten. Deze jury bepaalde tevens welke verplichte nummers er gezongen moesten worden. Bij een festival is niet altijd een jury aanwezig. Deelnemende solisten moeten lid zijn van een aangesloten vereniging. In het huishoudelijk reglement van 1983 is geen afzonderlijk reglement voor concoursen en festivals meer opgenomen.
Het archief van de bond heeft jarenlang bij de bestuursleden thuis gelegen. In 1984 nam de toenmalige secretaris, de heer J. Minderhoud, het initiatief om het archief aan het Rijksarchief in Zeeland over te dragen. In mei 1984 is het archief over de jaren 1946-1980 daadwerkelijk overgedragen, later volgde nog een aanvulling tot 1986. Het archief van vóór 1946 is ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp van 1953 voor het grootste deel verloren gegaan.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Zeeuwse Zangersbond 'Zang Veredelt', inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Zeeuwse Zangersbond, inv.nr(s) ...
Geraadpleegde bronnen:
-Huishoudelijk reglement en reglement op concoursen en festivals, 1950 en 1958.
-Huishoudelijk reglement, 1983
-Concept statuten, 1998
-Programmaboekjes, 1964-1985.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1922-1998
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1998
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS