Uw zoekacties: Stichting Fonds Stoutenburgh-de Jonge te Zierikzee, 1679-2001
x5604 Stichting Fonds Stoutenburgh-de Jonge te Zierikzee, 1679-2001 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5604 Stichting Fonds Stoutenburgh-de Jonge te Zierikzee, 1679-2001 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Door het echtpaar Daniel Anthonisse Stoutenburgh en Johanna Jans de Jonge werd een familiefonds in het leven geroepen om 'arme vrunden uyt haer beijder lijven gesproten' te ondersteunen. De aanduiding 'vrunden' betekent familie en voor hun nazaten was het fonds dan ook bedoeld. Voor dit doel werd een erfrente van 112 Vlaamse ponden (672 gulden) bestemd. Daniël Stoutenburgh (Brouwershaven 1565-Zierikzee 25 oktober 1613) was lakenkoper en woonde met zijn gezin in een pand aan de noordzijde van de Oude Haven (thans Havenplein 3). Stoutenburgh was lid van de raad van de stad Zierikzee vanaf 1604 tot zijn overlijden. Voorts was hij regent van het Heilige Geesthuis van 1593-1595. In 1613 werd hij benoemd tot kerkmeester en weesmeester. Beide functies bekleedde hij slechts kort vanwege zijn overlijden in dat jaar. In 1589 (ondertrouw Zierikzee 4 juni 1589) was hij in het huwelijk getreden met Johanna de Jonge (Zierikzee 1570-Zierikzee 27 mei 1648). Zij was de dochter van Jan Anthonisse de Jonge, heer van Haamstede, Oosterland en Sirjansland, en van diens eerste vrouw Cornelia Boense. Uit deze De Jonge stamt de adellijke familie De Jonge.
Rekeningen van het fonds zijn bewaard gebleven vanaf 1679. Daaruit blijkt dat het ging om een rentebrief ten laste van de Staten van Zeeland tegen 4½ % rente. Tevens blijkt daaruit dat de administratie van het fonds werd gevoerd door een van de nazaten, die verantwoording deed aan een niet nader omschreven groep van andere nakomelingen.
Deze groep bestond in 1716 uit W. Ockersse, Cornelis Ockersse, Marinus de Jonge van Campensnieuwland, Cornelis Stavenisse, Laurens de Witte van Elkerzee, A. Ockersse, Dulcia de Witte, M. van Cromstrien, Hubertus Mogge van Renesse en Marinus de Jonge. De laatste handelde, samen met Van Cromstrien, als lasthebbers van anderen. Zij namen op 17 februari van het genoemde jaar een aantal besluiten over de administratie. Het beheer zou voortaan gevoerd worden door drie vertegenwoordigers van de takken of staken uit de afstammelingen, met daaraan de ontvanger toegevoegd, die beurtelings gekozen werd uit de takken. Deze ontvanger diende in Zierikzee woonachtig te zijn en had een maximale zittingsperiode van achttien jaar.
Om de zes jaar moest hij rekening en verantwoording afleggen tenzij hij binnen deze termijn uit de stad vertrok want in dat geval moest hij dat meteen doen. Bij het afleggen van deze verantwoording mochten alle nakomelingen aanwezig zijn. Uitbetalingen mochten alleen plaatsvinden ten laste van de rente aan nakomelingen na instemming van drie familieleden. Doordat gelden overbleven, konden in de loop van de achttiende eeuw obligaties worden bijgekocht. Later, in de negentiende eeuw, werden de gelden belegd in het Grootboek Nationale Schuld, de toen gebruikelijke wijze van belegging. Vanaf het eerste kwart van de twintigste eeuw werden gelden ook belegd bij de Nutsspaarbank en in effecten vanwege het hogere rendement.
Om de nakomelingen inzichtelijk te maken, werd door de gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, een parenteel samengesteld, die later werd voortgezet door jhr. H. de Brauw.
P.D. de Vos, ‘De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795’, Zierikzee 1931, 148-151, 239-241.
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Jaar bewerking:
2008
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS