Uw zoekacties: Verzameling M.J. de Jonge, ca. 1756-1777
x5585 Verzameling M.J. de Jonge, ca. 1756-1777 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5585 Verzameling M.J. de Jonge, ca. 1756-1777 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Marinus Jan de Jonge (Tholen 1730-Zierikzee 1783) was aanvankelijk militair. In 1753 vestigde hij zich te Zierikzee waar hij onder meer schepen en later raad was. Driemaal vervulde hij de functie van burgemeester. In 1766 werd hij benoemd als raad ter admiraliteit in het Noorderkwartier. Hij bleef evenwel aan als raad van Zierikzee.
M.J. de Jonge had belangstelling voor de geschiedenis van Zierikzee en Zeeland en dat leidde ertoe dat hij een grote verzameling stukken bijeenbracht. Ze zijn verzameld uit interesse, die voor een deel ligt in de geschiedenis van Zierikzee en van Zeeland. Aan de andere kant hadden ze ook een functioneel doel omdat ze vooral gingen over de rechten en plichten zoals die in het verleden waren vastgesteld. De meeste stukken kwamen uit het bezit van zijn familie. Maar ook liet hij talloze stukken afschrijven of vervaardigde daarvan zelf afschriften of excerpten.
De Jonge zal in zijn activiteiten zijn gestimuleerd door zijn schoonvader, de Goese regent mr. Cornelis Keetlaer. Deze was eveneens actief op dit terrein en begon aan een stadsgeschiedenis van Goes. Dat bleef onvoltooid, maar bewijst met zijn overige aantekeningen, thans berustend in het Gemeentearchief Goes, nog steeds goede diensten. Via zijn schoonvader had De Jonge ook kennis aan mr. L.P. van de Spiegel, de Goese secretaris en magistraat, later raadpensionaris, die hem ook afschriften bezorgde.
De Jonge bewaarde zijn verzameling in loketten. Wanneer hij met deze activiteiten is begonnen, blijkt niet. Vermoedelijk in of kort na 1756 toen hij lid werd van de stadsraad. De toegang op zijn omvangrijke verzameling moet hem zorgen hebben gebaard. Dat althans zou de conclusie kunnen zijn uit het feit dat er twee series registers zijn vervaardigd op de loketten. Deze zijn evenwel niet voltooid. Dat geldt ook voor een serie aantekeningen uit de resoluties van de raad. Een omvangrijk register met chronologische aantekeningen over de periode 1427-1548 lijkt nog het meest compleet, afgezien van een deel dat thans ontbreekt. Maar ook dit werk maakt de indruk niet af te zijn.
Andere, latere handen wijzen erop dat zijn zoon en wellicht anderen de verzameling hebben bijgewerkt. Deze zoon, Cornelis Francois de Jonge, trad in de voetsporen van zijn vader. Niet alleen vanwege het feit dat ook hij aanvankelijk militair was, maar ook dat hij een liefhebber was van historisch onderzoek. Meer nog dan zijn vader benutte hij de stedelijke archieven waaruit hij vele stukken meenam naar huis. Hij benutte die onder meer voor het samenstellen van een genealogie van zijn familie.
Uit de nalatenschap van zijn in 1898 overleden achterkleinzoon, jhr. W.M.H. de Jonge is in 1900 aan de Gemeente Zierikzee geschonken datgene dat op de stad betrekking had. Een ander deel is terecht gekomen in het toenmalige Rijksarchief in Zeeland, thans het Zeeuws Archief te Middelburg (toegang 102). Ook werden stukken betreffende kerkelijke aangelegenheden aan de Classis Zierikzee en aan de Hervormde Gemeente te Zierikzee afgestaan. In ieder geval ging het voor een deel om stukken die uit die archieven waren 'afgedwaald'.
De scheiding tussen de stukken, die achteraf ten zeerste betreurd moet worden, geschiedde niet al te nauwkeurig. Een ander deel, dat vooral betrekking had of in relatie stond tot de familie, bleef achter. Voor zover het stukken betroffen die klaarblijkelijk uit de stedelijke archieven waren meegenomen, werden ze door de familie terug geschonken aan de Gemeente Zierikzee.
De verzameling in het Gemeentearchief Zierikzee raakte vermengd met het stadsarchief van Zierikzee. Dat valt te begrijpen in de wetenschap dat M.J. en C.F. de Jonge de vrije toegang hadden tot het stadsarchief en daaruit stukken meenamen. Ook is het zeer wel mogelijk dat hun voorouders dergelijke stukken meenamen.
Toen de verzameling werd geschonken, werd deze materieel niet afzonderlijk verpakt en daardoor ontstond later de indruk alsof deze verzameling onderdeel uitmaakte van het stadsarchief. Uit de archieven van de stad Zierikzee werden (en worden) de stukken verwijderd die geacht kunnen worden te behoren tot deze verzameling. Stukken behorende tot het stadsarchief blijven daarin uiteraard achter. Over en weer worden kruisverwijzingen gemaakt zodat de raadpleger desgewenst alle stukken kan raadplegen. De nummers 1-34 betreffen delen die met hulp van de Familievereniging De Jonge in 1994 werden gerestaureerd. De nummers op de ruggen van deze delen zijn in de beschrijving als 'oud nummer' overgenomen. Deze bevonden zich op de originele banden en zijn in het kader van de restauratie van de betreffende delen daarop overgenomen. Een logische volgorde hadden deze niet. Overigens bleven ook de originele banden bewaard (nr. 35).
Literatuur: P.D. de Vos, ‘De Vroedschap van Zierikzee’, Middelburg 1931, p. 658-661.
Concordantie
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
1,08 m.
Jaar bewerking:
2007
Toegankelijk:
Plaatsingslijst (oud nr 585)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS