Uw zoekacties: Familie Mulock Houwer, 1496-1944
x5464 Familie Mulock Houwer, 1496-1944 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5464 Familie Mulock Houwer, 1496-1944 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1982 schonk mevrouw M. A. Mulock Houwer-Thijsse te Haamstede een aantal familiepapieren aan de gemeente Westerschouwen. Bij nader onderzoek bleek dat het hier om twee delen ging. Enerzijds de stukken die gerekend moeten worden tot het familiearchief Mulock Houwer en anderzijds het archief van de NV Bloembollenkwekerij en handel, voorheen Mulock Houwer en Co. (1912-1950, 1 doos). Omdat de leden van de familie Mulock Houwer woonachtig en actief waren in, in hoofdzaak Zierikzee, werd met instemming van burgemeester en wethouders van Westerschouwen, het eerste deel overgebracht naar de archiefbewaarplaats te Zierikzee. De naamloze vennootschap was gevestigd te Haamstede en kon om die reden het beste te Haamstede blijven.
Na overbrenging werd de in 1982 door de heer W.H. Keikes, streekarchivaris, samengestelde lijst gecontroleerd en gecorrigeerd, voor zover dat noodzakelijk was. Een groot deel bleek nog geheel door elkaar te zijn geborgen. Dit werd geordend en voorlopig beschreven in de deze plaatsingslijst.
De aandacht wordt er op gevestigd dat mevrouw Mulock Houwer-Thijsse en andere leden van de familie reeds eerder stukken hebben geschonken aan het Gemeentemuseum en het Streekarchivariaat. Deze zijn opgenomen in de handschriftenverzameling. Het betreft de nummers 23, 23a, 47 (?), 71, 120, 132, 184 en 199-204. Enkele nummers werden van anderen verkregen of aangetroffen bij ordeningswerkzaamheden. De genoemde nummers betreffen de periode 1813-1898 en zijn afkomstig van H. Houwer, J.A. Mulock Houwer en D.Q. Mulock Houwer. Bij de definitieve inventarisatie dienen deze stukken uiteraard overgebracht te worden naar het familiearchief.
Wij vestigen, ten behoeve van de definitieve inventarisatie, ook de aandacht op het heerlijkheidsarchief van Noordgouwe. Dit werd indertijd verkocht door een lid van de familie Mulock Houwer, doch keerde gelukkig op een veilige plaats terug. Het bevat wellicht stukken die beter opgenomen kunnen worden in het familiearchief. Tot slot merken wij nog op dat leden van de familie ook realia hebben geschonken en wel aan het Gemeentemuseum Zierikzee (onder meer het bord met het familiewapen).
Plaatsingslijst
88 Akten waarbij Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland leden van de familie De Jonge c.s. belenen met tienden in de heerlijkheid Noordgouwe: a. 6 Gemeten tienden in Noordgouwe beoosten Steene en 8 gemeten 131 roeden 3 voeten tienden in Noordgouwe bewesten Steene ten behoeve van Johan Anthonij de Jonge, 1759 maart 23, Zegel verdwenen. b. 18 Gemeten 69 roeden tienden in Noordgouwe, 2 gemeten 196 roeden tienden in Sint Jeroenspolder ten behoeve van mr Johan Boeije als voogd over de drie kinderen van wijlen Daniël Quirijn de Jonge, 1763 februari 28, N.B. Zegel verdwenen. c. 6 Gemeten tienden in Noordgouwe beoosten Steene ten behoeve van Anna Schuurbeque, weduwe van mr. Johan Boeije, 1780 september 4, N.B. Zegel verdwenen. d. Eén-derde deel in 30 gemeten 69 roeden 3 voeten tienden in Noordgouwe, Sint Joost en Sint Jeroenspolder, bewesten Steene ten behoeve van mr. Samuel de Jonge, 1783 april 11, N.B. Zegel beschadigd. e. Eén-derde deel in 18 gemeten 69 roeden tienden in Noordgouwe en in 2 gemeten 196 roeden in Sint Jeroenspolder ten behoeve van mr. Jan Anthonie de Jonge, 1783 april 11. f. Eén-derde deel in 30 gemeten 69 roeden 3 voeten tienden in Noordgouwe, Sint Joost en Sint Jeroenspolder bewesten Steene ten behoeve van mr. Jan Anthoni de Jonge, 1783 april 11. g. Nog één-derde deel in 30 gemeten 69 roeden 3 voeten tienden in Noordgouwe, Sint Joost en Sint Jeroenspolder bewesten Steene ten behoeve van mr. Jan Anthoni de Jonge, 1783 april 11. h. Eén-derde deel in 18 gemeten 69 roeden tienden in Noordgouwe en in 2 gemeten 196 roeden tienden in Sint Jeroenspolder ten behoeve van mr. Samuel de Jonge, 1783 april 11, N.B. Zegel verdwenen. i. Eén–derde deel in 18 gemeten 69 roeden tienden in Noordgouwe en in 2 gemeten 196 roeden tienden in Sint Jeroenspolder ten behoeve van Mr. Jan Anthonie de Jonge, 1783 april 11. J. Eén-derde deel in 18 gemeten 69 roeden tienden in Noordgouwe en in 2 gemeten 196 roeden tienden in Sint Jeroenspolder ten behoeve van, 1759, 1763, 1780, 1783, 1787. 12 charters
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
1,34 m.
Jaar bewerking:
1987
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS