Uw zoekacties: Werkgroep Vrouw-Geloof-Samenleving (VGS) te Schouwen-Duivela...
x5402 Werkgroep Vrouw-Geloof-Samenleving (VGS) te Schouwen-Duiveland, waaronder de Initiatiefgroep ‘Vrouwenruimte’, 1983-2000 (2001) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5402 Werkgroep Vrouw-Geloof-Samenleving (VGS) te Schouwen-Duiveland, waaronder de Initiatiefgroep ‘Vrouwenruimte’, 1983-2000 (2001) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De archieven van de werkgroep Vrouw-Geloof-Samenleving (VGS) Schouwen-Duiveland, het IKV Schouwen-Duiveland (Vredesbeweging) en het Vrouwenontmoetingscentrum werden in februari 2001 geschonken aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland door mevrouw J. Prager-Stein. Het grootste deel van de archiefstukken is afkomstig van de werkgroep VGS, waaronder veel documentatiemateriaal over het gedachtengoed, belevingswereld en de achtergronden van de beweging in de jaren tachtig en negentig, de notulen en de verslagen van de vergaderingen, de financiële stukken m.b.t. de subsidie-aanvragen en de projecten, cursussen, jubilea en themadagen welke de projectgroep organiseerde. De werkgroep werd in 1983 opgericht op initiatief van ondermeer de schenkster, mevrouw A. Leker en mevrouw C. van der Kreeke. Aanleiding voor de oprichting was een bijeenkomst in het Zierikzeesche Vrouwenontmoetingscentrum op 9 november 1983 met feministisch theologe Irmgard Busch uit Breda. De groep kwam maandelijks bij elkaar en telde tussen de dertig en veertig belangstellenden. De eerste bijeenkomsten werden begeleid door mevrouw J. Schneider-Van Egten.
In de beginperiode trok een speciale dienst in de Gasthuiskerk te Zierikzee (10 maart 1985) veel aandacht (ook in de pers). Verder werd er in de latere themabijeenkomsten aandacht besteed aan: 'De verschillen tussen vrouwen', 'Armoede en vrouwen', 'Godsdienst en incest' en 'Vrouwenhandel'. De subsidiëring door de zes gemeenten was een moeizame opgave, waarbij emancipatiemedewerkster mevrouw I. Sturm een belangrijke rol speelde. Bruinisse weigerde categorisch een financiële bijdrage onder het adagium dat 'Bru'se vrouwen wel hun mannetje kunnen staan'. Bij de schenkster thuis berusten nog enkele archivalia, waarvan aansluitend aan de lijst een opsomming wordt gegeven. Verder is er uit het archief niet vernietigd, behalve enkele verouderde declaraties. Het restant van deze boekhouding is apart gehouden en op termijn vernietigbaar gesteld (2007). Tevens is het gehele archief openbaar. Het archief van de subgroep 'Vrouwenontmoetingscentrum' is apart opgenomen in deze plaatsingslijst, als zijnde een onderdeel van het archief.
De werkgroep fuseerde in 1995 met het 8-Maart team en in 2000 fuseerden VGS en 8-Maart team weer en gingen verder onder de naam van laatstgenoemde. De archivalia betreffende de IKV/vredesbeweging Schouwen-Duiveland zijn in een aparte plaatsingslijst beschreven. Het is aan te bevelen in samenhang met deze archieven ook de desbetreffende plaatsingslijst in te zien. In 2006 werd het archief van het 8 Maart team aan het gemeentearchief geschonken. In dit archief werden ook stukken van Vrouw-Geloof-Samenleving aangetroffen, die aan het VGS-archief zijn toegevoegd (inv.nrs 9-14).
Inventaris
1. Vrouw-Geloof-Samenleving
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Oud nummer:
402
Jaar bewerking:
2001
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS