Uw zoekacties: Stichting Dorpshuis Renesse, 1953-1983
x5356 Stichting Dorpshuis Renesse, 1953-1983 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5356 Stichting Dorpshuis Renesse, 1953-1983 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na de watersnoodramp in 1953 werd Renesse overstroomd door evacués. De jongeren onder deze mensen hadden weinig of niets omhanden, hetgeen straatslenteren, baldadigheid en losbandigheid tot gevolg had. Daarbij gaf het vreemde volk, dat in de wederopbouw van het eiland goed verdiende en in de cafés flink verteerde, ook bepaald geen goed voorbeeld voor de jeugd van Renesse. Het is niet verwonderlijk dat de plaatselijke jongeren, die vrijwel geen ontspanningsmogelijkheden in het dorp hadden, hierdoor werden meegetrokken. Het hele dorp juichte dan ook het plan om een dorpshuis te bouwen van harte toe. De plaatselijke dokter H.J. Simons was de grote animator. Doel van het dorpshuis was naast de opvangmogelijkheid voor de jeugd vooral de bevordering van de culturele ontwikkeling van de bevolking, beschikbaarstelling van een groepsaccommodatie voor de plaatselijke verenigingen en het creëren van een goed geoutilleerde ruimte voor gymnastiekonderwijs (zie inv. nr. 3).
De Stichting Dorpshuis Renesse werd in het leven geroepen en dokter Simons, die secretaris van de Stichting werd, trachtte van de meest uiteenlopende instellingen en bedrijven geld los te krijgen om de bouw te kunnen realiseren. Gulle gevers waren vooral de Lions International Club en Inter Church Aid. Kleinere bedragen werden op zeer originele wijze verworven; zo speelden Ajax en Blauw-Wit op 29 mei 1954 een voetbalwedstrijd tegen elkaar in Renesse, waarbij de baten ten goede kwamen aan de Stichting. Nadat de financiering rond was en aan alle andere voorwaarden was voldaan ging in juni 1955 de eerste spa de grond in. Op 26 augustus werd door dokter Simons de eerste steen gelegd (zie inv. nr. 9) en op 2 juni 1956 werd het Dorpshuis geopend (zie inv.nr. 12). Ter verfraaiing was bij de ingang een bronzen beeld geplaatst, voorstellende muze op bal, vervaardigd door beeldhouwer Dick Stins. Dit beeld werd in juni 1974 gestolen en is nooit teruggevonden.
De Stichting voerde vervolgens jarenlang het beheer over het Dorpshuis, dat goed aan de verwachtingen voldeed, mede dank zij enkele aanpassingen en verbouwingen. Dankzij een jaarlijkse gemeentelijke subsidie kon telkens de begroting sluitend gemaakt worden. Eind 1982 werd het pand met de grond verkocht aan de gemeente Westerschouwen (Raadsbesluit d.d. 17 maart 1980, zie inv. nr. 16). De Stichting bleef, met in begin 1983 gewijzigde statuten (zie inv. nr. 4) het beheer voeren, waarbij het Dorpshuis van de gemeente werd gehuurd.
Het archief van het Dorpshuis is in 1984 overgedragen aan het streekarchivariaat. De notulen vanaf 1972, de jaarrekeningen, de bijlagen bij deze rekeningen en de kasboeken vanaf 1971 ontbraken. Gelukkig zijn deze bescheiden alsnog boven water gekomen. De heer H. Uil is in 1985 begonnen met de inventarisatie. Hij vervaardigde de voorlopige beschrijvingen, stelde het archiefschema op en selecteerde de stukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen. In 1988 heeft mevrouw A.J. Giljam onderzoek gedaan ten behoeve van de inleiding. Tevens maakte zij een lijst van de te vernietigen stukken. In 1989 heeft de heer C. Venema het archief definitief geordend, zo nodig de beschrijvingen aangepast en het geheel voorzien van een inleiding. De omvang van dit in goede materiële staat verkerende archief was oorspronkelijk 1,6 strekkende meter. Hiervan is 0,7 meter uitgeselecteerd voor vernietiging (zie bijlage II) zodat het archief nu 0,9 meter omvat.
Omdat de gemeente altijd veel bemoeienis met de Stichting heeft gehad (goedkeuringen, subsidies, bestuursfuncties e.d.) bevinden zich in de gemeentelijke archieven nog aanvullende gegevens over beheer, exploitatie, verbouwing enz. Deze informatie is onder codenummer -1.856.113 te vinden in: - Gemeente Renesse 1940-1960, dossiernummer 285. - Gemeente Westerschouwen, statisch archief na 1961, dossiernummers 196 en 953.
Bijlage I. Leden van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Dorpshuis Renesse
Bijlage II. Lijst van vernietigde stukken
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Renesse
Omvang:
1,66 m.
Jaar bewerking:
1990
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS