Uw zoekacties: Stichting Duiveland voor Cultureel en Maatschappelijk Werk t...
x5313 Stichting Duiveland voor Cultureel en Maatschappelijk Werk te Bruinisse, 1952-1981 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5313 Stichting Duiveland voor Cultureel en Maatschappelijk Werk te Bruinisse, 1952-1981 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1951 gingen de gemeentebesturen van Bruinisse, Oosterland, Nieuwerkerk, Ouwerkerk en Dreischor een overeenkomst aan met de Stichting Nederlandse Onderwijs Film te 's-Gravenhage waarbij zij een filmprojector huurden. Deze projector werd gebruikt door de gezamenlijke scholen en door culturele verenigingen. De kosten bij het zelf aanschaffen van een projector bleken later aanmerkelijk lager te zijn. Daarvoor was het echter wel noodzakelijk een instelling in het leven te roepen die de projector kon beheren. De betreffende gemeenten besloten daarom eind 1952 tot de oprichting van de Stichting Duiveland voor Cultureel en Maatschappelijk Werk.
De doelstelling van deze stichting werd ruim omschreven: de verhoging van het cultureel en maatschappelijk peil in de ruimsten zin des woords in de Gemeenten Bruinisse, Oosterland, Nieuwerkerk, Ouwerkerk en Dreischor. Het bestuur werd gevormd door de burgemeesters en secretarissen van de betreffende gemeenten. Het dagelijks bestuur bestond uit vijf personen: A.H. Vermeulen, burgemeester van Dreischor (voorzitter), A.A. van Eeten, burgemeester van Nieuwerkerk (vice-voorzitter), C.H. van de Linde, gemeentesecretaris van Bruinisse (secretaris), R. Doornenbal, gemeentesecretaris van Ouwerkerk (penningmeester) en S.W.A. Laurense, burgemeester van Oosterland (algemeen adjunct). Tevens werd er een stichtingsraad in het leven geroepen, die behalve uit de bestuursleden was samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen en ander instellingen uit de aangesloten gemeenten. Deze stichtingsraad kwam overigens nimmer goed van de grond. De aangesloten gemeenten steunden de stichting met een jaarlijkse subsidie van 25 gulden.
De watersnoodramp van 1953 vertraagde aanvankelijk de werkzaamheden. Toch werd al spoedig de projector aangeschaft en deze werd vanaf 1954 regelmatig gebruikt door de diverse scholen en verenigingen. Ook andere culturele activiteiten probeerde de stichting te bevorderen. Zo organiseerde zij in 1956 toneelvoorstellingen. Toch beperkten de activiteiten zich in hoofdzaak tot het ter beschikking stellen van de projector. In 1959 bedankte burgemeester A.H. Vermeulen om gezondheidsredenen voor het voorzitterschap. In hetzelfde jaar trok de gemeente Dreischor de subsidie in.
Na de gemeentelijke herindeling leed de stichting een sluimerend bestaan. Bij brief van 17 december 1980 stelden burgemeester en wethouders van Bruinisse aan de gemeenten Duiveland en Brouwershaven voor de stichting te liquideren. Beide gemeenten gingen daarmee akkoord waarbij besloten werd het archief van de stichting in handen te stellen van de streekarchivaris, om daarmee naar goeddunken te handelen. Omdat de officiële vestingsplaats van de Stichting Bruinisse was, werd besloten het archief te plaatsen in de archiefbewaarplaats van die gemeente.
Het archief omvat één (archief) doos. De inventarisatie geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Mogelijk berusten in het archief van de overige gemeenten nog stukken van deze stichting. In bevestigend geval zullen deze aan het archief te zijner tijd worden toegevoegd.
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Bruinisse
Jaar bewerking:
1981
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS