Uw zoekacties: Muziekvereniging ‘Kunst Na Arbeid’ te Ellemeet, 1938-1966 (1969)
x5309 Muziekvereniging ‘Kunst Na Arbeid’ te Ellemeet, 1938-1966 (1969) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5309 Muziekvereniging ‘Kunst Na Arbeid’ te Ellemeet, 1938-1966 (1969) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 17 oktober 1906 werd te Ellemeet opgericht de fanfare ‘Kunst na arbeid’. De vereniging, gesteund door bijdragen van de ingezetenen, had aanvankelijk zestien werkende leden. J. Spek, vroeger directeur van het harmoniegezelschap te Haamstede, werd belast met de leiding (1). Het 25-jarig bestaan werd op grootse wijze gevierd op zaterdag 17 oktober 1931. Beschermheer A.J. de Bruijn, burgemeester van Ellemeet, bood behalve medailles een geldbedrag aan (2).
Eerst na de Tweede Wereldoorlog worden wij uitvoeriger ingelicht over de geschiedenis van het muziekgezelschap. In 1949 was A. van der Have voorzitter en P.R. de Graaf secretaris-penningmeester. Dirigent was J.L. op den Brouw. Het ledental, van levensbelang voor de vereniging, bleef, ondanks vele pogingen om leerlingen op te leiden, gering. In 1951 had de vereniging 18 leden en 7 aspirant-leden. Met deze aantallen moest ‘Kunst na arbeid’ lange tijd werken (3).
In 1952 werd P.R. de Graaf dirigent. Het bestuur probeerde jaarlijks een uitstapje te organiseren en aan concoursen werd niet zonder succes deelgenomen. Ook aan de straô verleende de vereniging haar medewerking. Op de muziektent in het dorp werden zomers regelmatig uitvoeringen gegeven. Door de watersnoodramp van 1953 leed de vereniging ernstige schade, die op zeshonderd gulden werd geraamd. Het bestuur pakte de zaken energiek aan en eind 1953 was men vol goede moed om opnieuw te beginnen. De secretaris/dirigent vermaande de leden: ‘Laten we tonen toch geen kinderen te zein en stipt iedere repetitie te bezoeken’. In 1957 bedankte De Graaf als dirigent. Als zijn opvolger werd de heer Rozenboom uit Renesse aangezocht, maar de belangstelling was dermate gering dat aan stopzetting niet meer te ontkomen was. De secretaris W. den Boer tekende aan: ‘K.N.A. is zijn winterslaap begonnen’. Verschillende pogingen werden ondernomen om de vereniging opnieuw tot leven te brengen.
In 1958 werd geprobeerd om opnieuw te beginnen. Directeur was de heer Hogerhuis. Het geringe aantal leden en de verminderde belangstelling deed ook deze poging mislukken. De vereniging rekte haar bestaan nog tot 1966 toen deze definitief werd ontbonden (4). Het archief werd aangetroffen in de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis van Middenschouwen te Scharendijke, waar het indertijd was gedeponeerd. Het was geborgen in een aktentas waarbij zich twee stempels bevonden van de muziekvereniging.
Na de inventarisatie zijn nog enige stukken ingevoegd. In de archieven van de Gemeente Middenschouwen werd een spaarbankboekje van deze muziekvereniging aangetroffen (inventarisnummer 6a). Dit vond zijn oorzaak in de omstandigheid dat het batig saldo aan deze gemeente werd geschonken. De heer H. de Jonge te Ellemeet bood in 1998 stukken aan betreffende de viering van het 45-jarig bestaan van de vereniging. Deze stukken waren afkomstig van zijn vader, A.C. de Jonge, hoofd van de openbare lagere school (inventarisnummer 8a). Deze aanvullingen waren aanleiding de inventaris te herzien. In dat kader werd tevens het archief opnieuw verpakt in zuurvrije materialen. Het omvat 0.12 m. In de inleiding werden enkele kleine wijzigingen aangebracht.
Noten:
1. Zierikzeesche Nieuwsbode, 23 oktober 1906.
2. Zierikzeesche Nieuwsbode, 23 oktober 1931. In: W.P. de Vrieze, Schouwen zoals het was ..., Zierikzee 1974, is op pagina 107 een foto afgebeeld, gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. De vermelding in het onderschrift dat de vereniging in 1955 werd opgeheven, is niet juist.
3. Inventarisnummer 3.
4. Inventarisnummer 1.
5. Archiefbestanddelen van voor 1936 werden niet aangetroffen.
Uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 23 oktober 1931 is bekend dat een foto van de werkende leden werd aangeboden. Mar. Hubregtse bood een ingelijste ledenlijst aan.
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Ellemeet
Jaar bewerking:
1999
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS