Uw zoekacties: Stichting J.C. Balfonds te Bruinisse, (1779) 1840-2009
x5195 Stichting J.C. Balfonds te Bruinisse, (1779) 1840-2009 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5195 Stichting J.C. Balfonds te Bruinisse, (1779) 1840-2009 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 23 augustus 1840 overleed in Bruinisse een zonderling man: de 76-jarige Johannes Cornelisse Bal. Hij had vrijwel zijn gehele nalatenschap bestemd voor de ‘Algemeene Armen van de gemeente van Bruinisse’. Het legaat werd gegeven onder een aantal voorwaarden. De baten moesten jaarlijks worden uitgedeeld aan arme inwoners van Bruinisse, die minstens zestig jaar oud waren en in het gasthuis aldaar woonachtig waren. Na aftrek van de lasten was het batig saldo van de boedel f. 32.151,40.
Besloten werd om ten laste van het legaat een nieuw gasthuis op de hoek van de Lange Ring en de Deestraat te bouwen, op de plaats van het woonhuis van Bal. Hierin konden degenen, die 60 jaar en ouder waren, gehuisvest worden.
Bruinisse werd tijdens een bombardement door de Engelsen op 5 januari 1945 zeer zwaar getroffen. Ook het gasthuis werd zodanig getroffen dat bewoning niet meer mogelijk was. Eerst in 1950 werd het gasthuis afgebroken. In plaats daarvan werden vier bejaardenwoningen gebouwd. De Gemeente Bruinisse kocht deze in 1982 aan.
In 1988 werd door de administrateur overleg gevoerd met de drie daarvoor in aanmerking komende kerkgenootschappen in Bruinisse, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Volgens een verdeelsleutel kregen de drie kerken gelden ter beschikking om deze in de diaconale sfeer te gebruiken tegen de achtergrond van het tweede lid van artikel 2 van de statuten.
In 1991 bracht de administrateur het archief over naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Bruinisse, waardoor dit in beheer kwam bij het Streekarchivariaat. Vervolgens werd het archief geordend. In 2010 werd het archief aangevuld met stukken uit de periode 1991-2009.
Het archief is openbaar, behoudens de inventarisnummers 45, 46 en 49. Voor het raadplegen daarvan is toestemming vereist. De termijn van de openbaarheidsbeperking is 50 jaar.
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Bruinisse
Jaar bewerking:
1995
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS