Uw zoekacties: Gemeentewerken Zierikzee, 1790-1943 (1960)
x5031 Gemeentewerken Zierikzee, 1790-1943 (1960) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5031 Gemeentewerken Zierikzee, 1790-1943 (1960) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
[In voorbereiding]
Plaatsingslijst
2 Bestekken, Bevat onder meer:
Onderhoudswerken, 1851.
Straatverlichting, 1851.
Vernieuwen twee gedeelten kademuren Nieuwe Haven, 1852.
Onderhoudswerken, 1852.
Afbraak en bouw nieuwe houten heul bij de Zaagmolen, 1852.
Bouw lokaal tussen de Zelke en het Sas, 1852.
Rapport inzake de bergplaats van buskruit boven de Nobelpoort, 1852.
Uitdieping havens en Dijkwater, 1852.
Leggen ruim 5 km. straatweg Zierikzee-Brouwershaven, 1853. (Voor de Commissarissen van deze straatweg), 1851-1853, 1 omslag;
Registers van uitgaven ten behoeve van Gemeentewerken, 1823, 1846, 1 deel en 1 katern; N.B. Van het deel (1823) is de band verdwenen. NB Niet aangetroffen in 2013;
Gedrukte bestekken, 1863-1925, 1 omslag, Bevat:
Werkzaamheden aan dijken en het sas, 1863.
Verdiepen havens, 1871.
Maken van straten en een kade, 1874.
Inrichten oude kazerne tot ziekenzaal, 1874.
Bouwen schoolgebouw, 1882 (in tweevoud), met tekeningen.
Verdiepen gedeelte Nieuwe Haven, 1882.
Bouw Concertzaal, 1909.
Verbouw en uitbreiding school B, 1914.
Verbouw woning directeur Gasfabriek, 1916.
Verbouw voormalige Ambachtsschool tot Kweekschool, 1925, met tekening.
Lijsten aanwezige goederen in gemeentegebouwen, 1830, 19e eeuw, 1 omslag.
Afschrift van een rapport over de beide sassen, met begroting, 1830, 1 katern en 1 stuk.

De hierna beschreven tekeningen werden voor het merendeel overgedragen door de directeur gemeentewerken op 1 december 1988. Zij zijn gelicht uit het archief van de Centrale dienst Noord-Zeeland. De materiƫle staat van verschillende tekeningen is slecht Voorshands zijn ze opgevouwen geborgen en in dit archief gedeponeerd bij gebrek aan andere bergruimte. Tekening van de verbouw van school A, 1898, 1 stuk.
Tekeningen van de ambachtsschool, 1903, 1937, 3 stukken.
Bestek voor de verbouw en uitbreiding van de openbare lagere school C, 1914, 1 katern.
Plattegrond van het stadhuis, 1930, 1 stuk, 1823 - 1937. 1 doos
3 Tekeningen voor de bouw van een centraal slachthuis, 1926, 2 stukken.
Tekening voor de bouw van een bergplaats voor de karren van de gemeentereiniging, 1898, 1 stuk.
Kaart van de uitbreiding en verplaatsing van de gemeentereiniging aan de Meeldijk, 1913, 1 stuk.
Tekening van de brug over het Dijkwater, ingezonden door de RTM, 1897, 1 stuk.
Kaarten van het in cultuur brengen van het Dijkwater, 1900, 1 omslag.
Kaarten van het te dempen deel van de Oude Haven, de te leggen brandputten en de te bouwen kademuur, 1891, 1892, 3 stukken.
Kaarten van de aan te brengen beplanting op de gedempte delen van de Oude Haven, (eind 19e eeuw), 2 stukken. Kaart van de te planten bomen aan het Havenplein, Havenpark en de Oude Haven, 1937, 1 stuk.
Kaart van Zierikzee, met daarop aangegeven de bouwrooilijnen, 1941, 1 stuk.
Tekening van een deel van de gevelwand van de Korte St. Janstraat, met een ontwerp voor nieuwe woningen aldaar, (jaren 30? 20e eeuw), 1 stuk.
Kaarten van de verkaveling van de percelen grond aan de Drie Koningenstraat en Touwbaan, met bouwplan, (jaren 30? 20e eeuw), 2 stukken.
Tekeningen van de nieuwe brug bij de Zuidhavenpoort, met bestek voor het vernieuwen van het bovendek, 1927, 1936, 1 stuk en 1 katern.
Tekening van een uitwateringsluis, 1897, 1 stuk.
Kaart van de zwaaiplaats in de Nieuwe Haven, 1910, 1 stuk.
Bestek voor het vernieuwen van een gedeelte beschoeiing aan de Vissersdijk met bijkomende werken en het op diepte houden van de havens, met tekening, 1899, 1 katern en 1 stuk.
Bestek en tekeningen van beschoeiingen aan het Sas en de Scheepstimmerdijk, 1912, 1925, 1930, 1 katern en 2 stukken.
Kaart van de binnenhavens met baggerplan, 1931, 2 stukken.
Bestekken voor het gedeeltelijk vernieuwen van gedeelten kademuur aan de Oude Haven, 1906, 1907, 2 stukken. Bestek voor onderhoudswerken enz, 1926, 1 katern, 1891 - 1937. 1 doos
12 Bestek voor het inrichten van het huis wijk C nr. 74 in de Poststraat tot een Tussenschool, opgemaakt door de stadsarchitect, 1846, 1 katern. (Overgebracht uit het archief van de Plaatselijke Schoolcommissie).
Tekeningen en kaarten, 1894-1942, 1 pak, waarin:
Ontwerp bad- en zweminrichting, 1894.
Kaart van Zierikzee met daarop de lijn 250+ N.A.P., z.j., met staat van verkenmerken van verschillende plaatsen op Schouwen-Duiveland ten opzichte van N.A.P., ingekomen brief van de Gemeentesecretaris van Zierikzee betreffende een te plaatsen peilschaal en aantekeningen, 1914, z.j. (4 stukken en 1 katern).
Kaart van Zierikzee met daarop de open en overdekte riolen en de brandpaden, (c.1905).
Profielen van de grachten en de Zwemhaven, 1930.
Dichten van de sleepkade aan de Oude Haven noordzijde, 1932.
Kaart van Zierikzee met daarop de aan te kopen gronden enz., 1942.
Profielen van de Meeldijk in de Zuidhoek, met daarop aangegeven de afgravingen, z.j.
Verdeling van de grond als gevolg van de demping van de Zwemhaven, z.j.
Zwembad langs het havenkanaal, z.j.
Kaart van Zierikzee, met daarop geprojecteerd nieuwe wegen rond de stad, z.j.

Kaarten van Zierikzee behorende bij de wegenleggers, 1914, 1942, 2 stukken.
Tekeningen van de te bouwen kruit- en patronenbergplaats aan de Grachtweg [Houwersweg] te Zierikzee, 1914, 1915.
Bestek en tekeningen van de te bouwen Christelijke school aan het Vrije, 1921, 1 katern en 5 stukken.
Plattegronden en geveltekening van het stadhuis en het politiebureau, met onder andere daarop aangetekend de aan te leggen verwarming, 1930, 1932, z.j., 7 stukken.
Bestek en tekeningen van het te bouwen badhuis op de hoek Vrije - Hoge Molenstraat, 1933, 1960, 1 katern en 4 stukken, 1846 - 1960. 1 doos
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
1,94 m.
Jaar bewerking:
1980
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS