Uw zoekacties: Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse...

501 Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse Tijdvak (1433-1584), (1230) 1431-1584 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
2. Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
3. Toelichting op de bijlagen en indices
Regestenlijst 1
Regesten van alle akten behalve die in de leenregisters Bewesten Schelde.
Deze regestenlijst verscheen in zijn oorspronkelijke vorm als bijlage bij de inventaris: R. Fruin, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584 ('s-Gravenhage 1909), pagina 212-418.
Regestenlijst 2
Regesten van de akten in de leenregisters Bewesten Schelde (inv.nrs 1742-1747).
Deze regestenlijst verscheen in zijn oorspronkelijke vorm in 1911 als: R. Fruin, De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535 ('s-Gravenhage 1911). Tot een afzonderlijke publicatie was besloten om de omvang van de inventaris uit 1909 - met regestenlijst op alle andere stukken - te beperken. In deze digitale versie zijn beide publicaties verenigd.

Kenmerken

Datering:
(1230) 1431-1584
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris, met regestenlijst
Jaar bewerking:
1909, 1911
Titel publicatie:
1. R. Fruin, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584 ('s-Gravenhage 1909)
2. R. Fruin, De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535 ('s-Gravenhage 1911).
Opmerking:
Deze inventaris met regestenlijst verscheen in zijn oorspronkelijke vorm in 1909 als: R. Fruin, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584 ('s-Gravenhage 1909). Twee jaar later verscheen hierop een aanvulling met daarin een regestenlijst op de in deze inventaris beschreven serie leenregisters (inv.nrs 1742-1747): R. Fruin, De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535 ('s-Gravenhage 1911). In deze digitale versie zijn beide publicaties verenigd: allereerst volgt de in 1909 gepubliceerde inventaris - voorafgegaan door een inleiding - en regestenlijst (hierna: 'Regestenlijst 1'), daarna volgt de in 1911 gepubliceerde regestenlijst op de leenregisters (hierna: 'Regestenlijst 2'), voorzien van een korte deelinleiding.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie: