Uw zoekacties: Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen Henegouws-Beierse Tijdvak...
x500 Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen Henegouws-Beierse Tijdvak (1319-1432), 1319-1432 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

500 Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen Henegouws-Beierse Tijdvak (1319-1432), 1319-1432 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De herkomst van de in den achterstaanden inventaris opgenomen rekeningen en stukken is door Mr. Fruin in de inleiding tot den inventaris van "De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak, 1433-1584", en de daarachter gevoegde Bijlage I verklaard. In de genoemde inleiding vindt men ook de redenen opgegeven, waarom Mr. Fruin in de rekeningen eene scheiding gemaakt heeft met het jaar 1433, en waarom hij de beschrijving van die uit den tijd van het Henegouwsche en Beiersche huis tot later heeft bewaard. Het zijn deze oudere rekeningen met bijbehoorende stukken, welke in dezen inventaris zijn opgenomen.
De eervolle benoeming van Mr. Fruin tot hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam heeft hem verhinderd aan zijn voornemen tot beschrijving van deze oudere rekeningen gevolg te geven. Het is te betreuren, dat door deze omstandigheid de beide deelen van den inventaris der rekeningen van Zeeland uit den landsheerlijken tijd niet door ééne hand zijn bewerkt. De ontwikkeling van het Zeeuwsche financiewezen is toch alleen door nauwkeurige bestudeering van de rekeningen zelve te verstaan, en de kennis, die Mr. Fruin dienaangaande bij de bewerking van de latere bescheiden heeft opgedaan, is zonder twijfel slechts voor een gedeelte door publicatiën tot gemeen eigendom gemaakt, zoodat ik, wilde ik het onderwerp in zijn ganschen omvang overzien, mij niet tot de behandeling van de oudere rekeningen had mogen bepalen, maar ook van den inhoud der rekeningen en stukken, opgenomen in den inventaris van Mr. Fruin - dien ik deel II wil noemen - zou hebben moeten kennis nemen. Hoewel het onderwerp zeer zeker belangrijk genoeg is om tot uitvoerige bestudeering uit te noodigen, zijn er vele andere gewichtige archieven, die mijne aandacht vragen, zoodat ik gemeend heb mij van een stelselmatig nagaan der latere rekeningen te moeten onthouden. Hetgeen hier in de inleiding omtrent de grafelijke financiën medegedeeld wordt, berust dus grootendeels op de oudere rekeningen; slechts zelden ben ik in mijne nasporingen naar de latere afgedwaald.
1. De grafelijke financiën
2. De rekeningen
Inventaris
Regestenlijst
Kenmerken
Jaar bewerking:
1913
Titel publicatie:
K. Heeringa, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche tijdvak 1319-1432 ('s-Gravenhage 1913)
Bijzonderheden:
Let op: het gehele archief is verloren gegaan.
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS