Uw zoekacties: Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Zeeland, 1816-1967
x488 Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Zeeland, 1816-1967 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

488 Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Zeeland, 1816-1967 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontstond op 29 juni 1814 in Amsterdam met als belangrijkste oogmerk de verspreiding van de bijbel onder het volk. Ook werden plaatselijke genootschappen opgericht, die zich meestal als afdeling bij het NBG aansloten. In Zeeland ontstonden onder meer genootschappen in Middelburg en in Zeeuwsch-Vlaanderen. Iedereen kon lid worden tegen een jaarlijkse contributie waarvoor de nodige bijbels konden worden aangeschaft. Later werden zogenaamde depots ingericht waar vanuit bijbels werden verstrekt en organiseerden de afdelingen ook bijbelleesbijeenkomsten en oecumenische hervormingsdiensten.
De hoofddirectie van het NBG werd te Amsterdam gevestigd. Hierin hadden alle directeuren van de diverse plaatselijke bijbelgenootschappen zitting. Ieder genootschap kon voor iedere vijftig leden op de algemene vergadering één stem uitbrengen.
In deze inventaris zijn de beschrijvingen van vier Zeeuwse organen van het NBG gebundeld. Enkele financiële stukken afkomstig van het Provinciaal Comité, later Provinciale Commissie Zeeland werden in 2002 van een anonieme schenker ontvangen (Aanwinst 2002.91, inv.nr 1). Het archief van de Afdeling Staats-Vlaanderen/Zeeuwsch-Vlaanderen (inv.nrs 2-5) werd aangetroffen bij het archief van de Hervormde Gemeente te Sluis (inv.nrs 2-4) en bij het archief van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg (inv.nr 5). Het archief van de Afdeling Sluis c.a., later Afdeling Aardenburg (inv.nrs 6-7), werd aangetroffen bij het archief van de Gereformeerde Kerk te Aardenburg.
Het archief van de Afdeling Middelburg werd in 1961 aan het Rijksarchief in Zeeland geschonken (Aanwinst 1961.90) door de heer P. van Empel, oud-secretaris van de Afdeling Middelburg van het NBG. Hierbij was gedeponeerd het archief van de Commissie voor de Zondagsschool te Middelburg. Beide archieven werden in 1962 beschreven in afzonderlijke inventarissen met elk een eigen inleiding, maar met doorlopende nummering. De inventarissen werden, voorzien van een gezamenlijk nieuw titelblad, in 1976 gepubliceerd als: J. de Kuijper, 'Het archief van het Bijbelgenootschap, 1814-1892, en het daarbij gedeponeerde archief van de Commissie voor de Zondagsschool te Middelburg, 1835-1885', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel II ([Middelburg] 1976) 131-137. In september 1980 droeg het Rijksarchief in Zeeland deze archieven over aan het Gemeentearchief Middelburg. In januari 2000 fuseerden beide instellingen tot het Zeeuws Archief. Om praktische redenen èn omdat de Zondagsschool ook in stand werd gehouden door het Zendelinggenootschap te Middelburg, is het archief van de Commissie voor de Zondagschool in 2006 afgezonderd van het archief van de Afdeling Middelburg van het NBG. Het archief van de Afdeling Middelburg van de NBG is daarna toegevoegd aan deze nieuwe verzamelinventaris van de Zeeuwse organen van de NBG.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Nederlandsch Bijbelgenootschap (NBG) Zeeland, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, NBG Zeeland, inv.nr(s) ...
Kenmerken
Datering:
1816-1967
Andere namen:
Nederlands Bijbel Genootschap (NBG), Zeeuwse organen: Provinciaal Comité / Provinciale Commissie / District Zeeland, Afdeling Staats-Vlaanderen / Afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen, Afdeling Sluis c.a. / Afdeling Aardenburg, Afdeling Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van de organen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in de provincie Zeeland
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
2006
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS