Uw zoekacties: Families Van Orliens en Mogge, 1613-1783
x487 Families Van Orliens en Mogge, 1613-1783 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

487 Families Van Orliens en Mogge, 1613-1783 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De in dit archief bijeengebrachte stukken zijn afkomstig van de familie Teding van Berkhout uit de vrouwelijke lijn. Zij betreffen westelijk Zeeuws-Vlaanderen, voornamelijk het beheer van onroerend goed. De desbetreffende eigendommen zijn van de familie Van Orliens, welke aanvankelijk in Sluis en daarna te Middelburg was gevestigd, vererfd op de familie De Witte, vervolgens op het geslacht Mogge en tenslotte op de familie Teding van Berkhout. De families De Witte en Mogge waren veelal op Schouwen-Duiveland gevestigd. Uit de genealogie Mogge blijkt dat mr. Willem Hendrik Teding van Berkhout (1745-1809) uit Delft in 1768 te Haamstede huwde met Maria Agatha van Kretschmar, dochter van Maria Jacoba Mogge, Deze archiefstukken kwamen daardoor in handen van het geslacht Teding van Berkhout.
De familie Van Orliens en hun afstammelingen hadden recht op de molen te Groede, waarmede een geschil over de plaats van een nieuwe molen in het naburige Nieuwvliet verband houdt (inv.nrs 1 en 7). De families De Witte en Mogge hadden blijkens de stukken recht op de baanderheerlijkheid Haamstede. Betreffende die heerlijkheid zijn hier geen archiefbescheiden aanwezig.
Ook de stukken beschreven onder de rubrieken ‘Varia’ en ‘Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken’ hebben betrekking op westelijk Zeeuws-Vlaanderen, het vroegere Staats-Vlaanderen. Blijkens inv.nr 31 had de heer Mogge van Haamstede recht op een aandeel in de schorren van de Ameliapolder onder Biervliet. Maar waarom notariële afschriften uit 1713 van akten van overdracht aan twee kooplieden te IJzendijke uit 1665-1666 van aandelen in genoemde schorren zich bij deze stukken bevinden kon niet achterhaald worden, vandaar dat ze zijn geplaatst in de rubriek ‘Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken’ (inv.nrs 56-61).
In 1973 werd bij ruilovereenkomst tussen de Stichting Teding van Berkhout en de Algemene Rijksarchivaris een groot aantal op Zeeland betrekking hebbende stukken overgenomen. Mr. O. Schutte, secretaris van de Hoge Raad van Adel en voormalig medewerker van de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (ARA), bracht deze stukken naar het Rijksarchief in Zeeland (RAZ), voorzien van een voorlopige beschrijving.
In 1899 had jhr. W.H. Teding van Berkhout reeds enige archivalia aan het Rijksarchief in Zeeland geschonken (VROA 1899, 410-411, nrs 75-80). Deze stukken werden in 1955 opgenomen in de Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland (inv.nrs 1436, 1461, 527, 343 en 1490). Deze zijn naar dit archief overgebracht (thans inv.nrs 1, 7, 5, 57, en 54). Behalve de 55 nummers overgenomen van de stichting droeg de Algemene Rijksarchivaris nog twee stukken over (thans inv.nrs 50 en 52), welke hij behouden had ingevolge overeenkomst met genoemde stichting (Jaarverslag Rijksarchiefdienst 1973, 73, 76, Aanwinst IV en XVII). Ook daarvan leverde mr. Schutte een proeve van beschrijving. In 1974 werden alle stukken verenigd, opnieuw onderzocht en beschreven, resulterend in de huidige inventaris.
De achter deze inleiding gevoegde genealogieën Van Orliens-De Witte alsmede Mogge zijn ontleend aan de in de literatuurlijst vermelde gedrukte bronnen en vergemakkelijken het inzicht in het verband der stukken.
Van het geslacht Teding van Berkhout zèlf zijn in dit archief geen stukken aanwezig. Deze zijn in beheer bij het Nationaal Archief, archief familie Teding van Berkhout 1578-1994 (toegang 3.20.59). Testamenten, boedelpapieren en andere stukken van het echtpaar mr. Jacob de Witte-Jacoba van Orliens bevinden zich in het archief van de familie De Jonge van Ellemeet (toegang 70, inv. nrs. 95-100).
Literatuur
B.F.W. von Brucken Fock, Het geslacht Mogge, meest te Zierikzee, ook te Amsterdam gevestigd, 1338-1806 (Zierikzee 1895)
B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (Middelburg 1905)
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II (Middelburg 1893) 309-312
Nederland’s Adelsboek 79 (1988) 481-521
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
1974
Titel publicatie:
G.F. Sandberg, 'Archivalia afkomstig uit familiearchief Teding van Berkhout en betreffende goederen in westelijk Zeeuws-Vlaanderen toebehorende aan de families Van Orliens en Mogge en aanverwante geslachten, 1613-1783', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde inventarissen. Deel II ([Middelburg] 1976) 231-254
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS