Uw zoekacties: J.H. Bybau, 1759-1950
x484 J.H. Bybau, 1759-1950 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

484 J.H. Bybau, 1759-1950 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1960 werd door het Rijksarchief in Zeeland een klein aantal stukken ontvangen van de Provinciale Bibliotheek te Middelburg, afkomstig van een legaat van wijlen mr. J.H. Bybau aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Johan Hendrik Bybau werd op 22 april 1887 geboren te Colijnsplaat en overleed op 73-jarige leeftijd op 16 juni 1960 te Warnsveld. Hij was rechter te Middelburg en later president van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Zijn ouders waren Leendert Abraham Bybau (1852-1927) en Maria Hollestelle (1864-1947). Hij trouwde op 15 juni 1914 te Zwolle met Catharina Ida Constantia Clara Suzanna Sichterman (1891-1959), dochter van Paulus Cornelis Adriaan Sichterman (1855-1929) en Christina Johanna van Haeften (1862-1936).
Bij de ordening bleek, dat de meeste stukken betrekking hebben op leden der familie Bybau en hun bezittingen, alsmede op de bezittingen van zijn echtgenote C.I.C.C.S. Sichterman en haar voorouders en aanverwanten van moederszijde. Bij de inventarisatie is hiermede rekening gehouden in die zin, dat onder A de stukken betreffende leden der familie Bybau en hun bezittingen zijn ondergebracht, onder B twee stukken inzake boedelscheidingen t.b.v. Leendert Abraham Paardekooper, schoonvader van Johan Hendrikus Bybau (1821-1891), grootvader van mr. J.H. Bybau voornoemd (geb. 1887) en onder C stukken betreffende bezittingen van mevr. Bybau-Sichterman voornoemd en haar voorouders en aanverwanten als vermeld. Tot slot zijn onder D (Varia) opgenomen twee stukken, waarvan het verband met de voorgaande stukken niet duidelijk is, maar welke wel betrekking hebben op de familie Bybau.
Thans nog een toelichting op de afzonderlijke archiefstukken. Niet is gebleken dat Joos Bybau, levend in de 15e eeuw een voorouder is van mr. J.H. Bybau (inv.nr 1). Vermoedelijk stamt laatstgenoemde ook niet af van Pieter Bibau, die in de 16e eeuw leefde (inv.nr 21). De kaarten en de overloper (inv.nrs 2, 3, 4 en 20), gecopiëerd door de landmeter Johan Bybau, later dijkgraaf van de Passageulepolder (na 1788) en ook burgemeester van Aardenburg, die in 1807 kinderloos te Aardenburg stierf (Zie Ned. Patr. 1946 en C. de Waard, Inventaris van kaarten en teekeningen. Middelburg, 1916, inv.nr 1691), zijn vermoedelijk geërfd door de nazaten van zijn jongere broeder Jacobus Bybau.
Voor de familie Bybau wordt overigens verwezen naar het Nederland's Patriciaat 32 (1946) 48 e.v. Ten aanzien van de stukken onder C werd geraadpleegd Nederland's Patriciaat 13 (1923) inzake de familie Van Eelde en Nederland's Adelsboek 1942 inzake de familie Van Haeften. Jhr. Gerrit van Haeften (1811-1876), zoon van jhr. mr. Adriaan en C.I.C. Goldbach en jongere broer van jhr. Johan van Haeften, huwt eerst in 1834 met S.M. van Eelde, dochter van Anthony Johannes en Clara Rijnborch van Cleeff, waarom de archiefstukken nrs. 10 t/m 14 betreffende Van Eelden en Van Cleeff zich in het archief bevinden. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt jhr. G. van Haeften met G.B. Rietberg. Het enige kind uit het eerste huwelijk, jkvr. C.I.C.C.S. van Haeften, sterft ongehuwd in 1895. Uit het tweede huwelijk worden twee dochters geboren, de jongste jkvr. Christina Johanna (1862-1936), trouwt in 1884 met mr. P.C.A. Sichterman. Laatstgenoemden kregen de dochter C.I.C.C.S. Sichterman. Verwezen wordt naar de bijgevoegde gedeeltelijke kwartierstaat. Daar geen bepaalde volgorde der stukken werd aangetroffen leek het aangewezen deze zoveel mogelijk chronologisch te ordenen, temeer daar vele archiefbescheiden betrekking hebben op boedelscheidingen van nalatenschappen en op beheer van vermogens.
Kenmerken
Datering:
1759-1950
Andere namen:
Johan Hendrik Bybau (1887-1960)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,5 meter
Jaar bewerking:
1961
Titel publicatie:
G.F. Sandberg, 'Stukken afkomstig van mr. J.H. Bybau en zijn echtgenote C.I.C.C.S. Sichterman, 1759-midden 20e eeuw', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel II ([Middelburg] 1976) 175-190
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS