Uw zoekacties: Nederlandsch Godsdienstig Tractaatgenootschap, Hulpgenootsch...
x482 Nederlandsch Godsdienstig Tractaatgenootschap, Hulpgenootschap Zeeland, 1822-1885 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

482 Nederlandsch Godsdienstig Tractaatgenootschap, Hulpgenootschap Zeeland, 1822-1885 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Volgens de eerste notulen van 9 augustus 1822 werd te Middelburg opgericht de 'Afdeeling Middelburg van het Nederlandsch Godsdienstig Tractaat Genootschap', gevestigd te Amsterdam. Er waren voordien in Middelburg reeds leden van genoemd genootschap aanwezig; wegens toeneming van leden en uitbreiding der werkzaamheden werd kort daarop besloten een hulpgenootschap onder laatstgenoemde naam op te richten. Het hulpgenootschap had ten doel door het verspreiden van godsdienstige verhandelingen ('tractaatjes') de godsdienstzin te bevorderen.
Doordat haar werkzaamheid zich over de gehele provincie en zelfs daarbuiten begon uit te strekken, werd door de president voorgesteld de afdeling in het vervolg 'Afdeling Zeeland' te noemen en daarover met het hoofdbestuur te corresponderen (notulen van 24 september 1823). Op de vergadering van 21 januari 1824 werd een brief van het hoofdbestuur voorgelezen, waarin dit machtiging gaf om in plaats van 'Afdeling Middelburg' voortaan 'Hulp-Genootschap Zeeland' te schrijven.
In een brief van 29 augustus 1862 wordt vermeld, dat 'ingevolge het voorstel van het Hoofdbestuur de afdeeling Middelburg Eiland Walcheren voortaan afgescheiden van de andere districten of eilanden zal handelen'. In de overige delen van Zeeland werden afzonderlijke afdelingen opgericht. Hoewel niet duidelijk is of, om met de bestuurders te spreken, 'door deze verandering Zeeland het radicaal van Hulpgenootschap verliest', staat wel vast, dat de afdeling Walcheren het werk daarvan heeft voortgezet.
Het hulpgenootschap bestond blijkens het Zeeuwsch Jaarboekje van 1900 - de laatst verschenen jaargang - nog, doch moet nadien zijn opgeheven. Het archief werd in 1944 door de heer J.W. van Benthem Jutting geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland. Het is slechts fragmentarisch bewaard; de notulen eindigen met 1855, van ingekomen brieven is niets aanwezig. Het oudste brievenboek vangst eerst met 1838 aan, doch is met nummer 1 gemerkt, zodat hier van een lacune geen sprake is; het jongstbewaarde loopt tot 1885 door. Latere stukken ontbreken.
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
1945
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Het archief van het Hulpgenootschap Zeelands van het Nederlandsch Godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel II ([Middelburg] 1976) 111-114
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS