Uw zoekacties: Verzameling P.D. de Vos, 13e-20e eeuw
x475 Verzameling P.D. de Vos, 13e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

475 Verzameling P.D. de Vos, 13e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De heer P.D. de Vos (1866-1942), bijna een halve eeuw werkzaam in het archief van Zierikzee, dat hij van 1920-1933 officieel als archivaris heeft beheerd, legateerde aan het Rijksarchief een niet onbelangrijke verzameling extracten en afschriften uit doop-, trouw-, begraaf-, lidmatenboeken, kerkelijke en andere registers, alsmede 3 dozen genealogieën en aantekeningen van geschiedkundige aard, die eind 1942 werden ontvangen (Verslagen 1942, p. 54; de bij het legaat genoemde banden met contracten van correspondentie werden reeds in 1933 door De Vos geschonken (aanwinsten nrs 6 en 7)).
De beschrijving der verzameling is naar haar aard gesplitst in 2 gedeelten: A Genealogie (bezat de voorliefde van De Vos en betreft het grootste gedeelte der verzameling) en B Geschiedkundige aantekeningen. De grenzen tussen deze afdelingen vielen niet altijd gemakkelijk te bepalen, daarom werd van verwijzingen gebruik gemaakt.
Hoofdafdeling A liet zich verdelen in drie onderafdelingen. De twee eerste betreffen een belangrijke verzameling extracten uit de retroacta voornamelijk van Schouwen en Duiveland en van Tholen. Door nummering met Romeinse cijfers - die tussen haakjes geplaatst zijn - was hierin door De Vos enige orde gebracht. Verder valt op te merken, dat een + achter een plaatsnaam of een doop- enz, boek betekent, dat van die gemeente alle retroacta of het betrokken deel in 1940 verloren is gegaan. De laatste onderafdeling betreft genealogieën en genealogische aantekeningen uit andere bronnen.
Hoofdafdeling B kon eveneens in drieën gesplitst worden: aantekeningen betreffende Zierikzee, kerkelijke aangelegenheden en varia. De gegevens zijn voor het grootste gedeelte in dictaatcahiers en schoolschriften opgetekend, alleen wanneer dit niet het geval was werd het aangegeven. Een aantal oude stukken, die in deze verzameling niet thuis behoorde, werd naar de Verzameling-De Jonge (nr. 61) en de Aanwinsten overgebracht.
Literatuur: Zie het levensbericht van de hand van dr. P.J.Meertens in Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1942-1943.
Inventaris
1. Genealogie
2. Geschiedkundige aantekeningen
3. Varia
Kenmerken
Andere namen:
Pieter Dignus de Vos (1866-1942)
Omvang:
2 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1948
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Verzameling P.D. de Vos', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel I ('s-Gravenhage 1962) 171-194
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS