Uw zoekacties: Verzameling J. de Hullu, 13e-20e eeuw
x474 Verzameling J. de Hullu, 13e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

474 Verzameling J. de Hullu, 13e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Dr J.de Hullu (1864-1940) legateerde aan het Rijksarchief in Zeeland al zijn wetenschappelijke aantekeningen en afschriften, voornamelijk betrekking hebbend op de geschiedenis van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, zijn geboortestreek (Verslagen 1940, p. 62).
Voortgekomen uit een gezeten landbouwersfamilie van Hugenootse oorsprong werd hij na afgestudeerd te zijn in 1893 archivaris van Deventer. Als gevolg van dit archivarisschap vindt men in deze verzameling bescheiden, die op Deventer betrekking hebben. Na van 1899-1903 chartermeester op het Rijksarchief in Utrecht geweest te zijn, volgde in 1903 zijn benoeming tot archivaris aan het Algemeen Rijksarchief, belast met het beheer van de archieven der Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en van de Admiraliteiten. Bij zijn verzameling vindt men dan ook aantekeningen betreffende reizen van en naar Indië en alles wat daarmee verband hield. Doch zijn historische belangstelling ging vooral uit naar zijn geboortestreek en omdat - zoals gezegd - het overgrote deel der aantekeningen en afschriften hierover handelt, vindt men deze stukken onder hoofdafdeling A, onderverdeeld in een zevental afdelingen a-g. Hoofdafdeling B bevat de stukken betreffende Hervormden in Zuid-Nederland, terwijl C, D en E resp. de stukken betreffende de VOC, Deventer en Personalia bevatten.
Hoewel dr De Hullu van zijn aantekeningen en boeken een inhoudsopgave gemaakt heeft, was die voor deze inventaris niet bruikbaar. Wel vindt men op diverse stukken nog zijn nummering.
Literatuur:
- P.A. Meilink, 'In memoriam J. de Hullu. 12 december 1864-20 november 1940', in: Nederlandsch Archievenblad 48 (1940-1941) 141-146 [digitale versie]
- S.B.J. Zilverberg, 'Hullu, Johannes de (1864-1940)', in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979) [digitale versie]
Kenmerken
Andere namen:
Johannes de Hullu (1864-1940)
Omvang:
4 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1949
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, ‘Verzameling dr. J. de Hullu’, in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel I (’s-Gravenhage 1962) 137-170
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS