Uw zoekacties: Verzameling Anthony de Jonge van Bruinisse, 17e-18e eeuw
x472 Verzameling Anthony de Jonge van Bruinisse, 17e-18e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

472 Verzameling Anthony de Jonge van Bruinisse, 17e-18e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De hierna beschreven stukken zijn afkomstig van Anthony de Jonge van Bruinisse (1607-1669). Hij werd op 22 december 1638 gekozen als lid van de Rekenkamer van Zeeland en was daarvan vanaf 1644 secretaris (sinds 1650 griffier geheten). De laatste jaren van zijn leven (1664-1669) was hij pensionaris van Middelburg. In deze functies legde hij een grote bekwaamheid aan de dag waarbij zijn grote kennis van de rechtsgeleerdheid opviel. De hierna beschreven rechtsgeleerde adviezen getuigen van deze kennis. Zie over hem een uitvoerige levensbeschrijving in: W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee van 1420 tot heden (z.p. 1924) 83 e.v. en P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795 (Middelburg 1931).
Om de rechten van hem en zijn familie op de tienden van de Oranjepolder c.a. te staven, legde hij een grote verzameling stukken aan, bijeengebonden in een zestal banden (inv.nrs 12-17), voorzien van zijn aantekeningen. Op dezelfde wijze zijn door hem ook een groot aantal stukken van het heerlijkheidsarchief van Bruinisse, waarvan hij ambachtsheer was, bijeengebracht in liassen en banden, 'copulaten' geheten. Verder zijn een aantal pakken met minutele adviezen van de Rekenkamer en stukken uit de tijd van zijn pensionarisschap aanwezig, alsmede een aantal stukken die waarschijnlijk door zijn erven zijn bijgevoegd.
Kort na de dood van zijn zoon Willem de Jonge in 1725 werd een inventaris opgemaakt, die volgens E. Wiersum in zijn inventaris 'Het archief van de ambachtsheerlijkheid Bruinisse' in Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 1903, p. 215 een uitstekend inzicht geeft in het bewaren en beschrijven van een 17e eeuws huisarchief. In deze inventaris (afgedrukt t.a.p., blz. 244 e.v.), die alle papieren van Anthony bevatte, komen de banden betreffende tienden in de Oranjepolder c.a. voor (p. 248) en waarschijnlijk kan men de rechtsgeleerde adviezen (inv.nrs 1-5) terugvinden onder de '6 boeken in quarto, daerin gebonden geschreven adstruktiƫn (moet zijn: advisen) van dheer Antoni de Jonge' (p. 250), waaruit dan geconcludeerd moet worden dat een band is zoek geraakt. Verder worden in genoemde inventaris (p. 250) nog drie boeken in folio, waarin zich stukken het meest de rekenkamer betreffend bevinden, vermeld, die misschien herkend kunnen worden in de inv.nrs 9-11 (twee dezer banden zijn uiteengenomen), alhoewel hierbij stukken zijn gevoegd van na de door van Anthony.
De stukken werden in 1877 door A. des Tombe te 's-Gravenhage, namens de erven van J. de Witte van Citters, geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland (Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 1865-1877 (1914), p. 193 e.v.).
Kenmerken
Datering:
17e-18e eeuw
Andere namen:
Anthony de Jonge van Bruinisse (1607-1669)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
3 meter
Jaar bewerking:
1955
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Verzameling mr. A. de Jonge van Bruinisse', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel I ('s-Gravenhage 1962) 123-126
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS