Uw zoekacties: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP), Afdeling Zee...
x464 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP), Afdeling Zeeland, (1929) 1931-1982 (1990) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

464 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP), Afdeling Zeeland, (1929) 1931-1982 (1990) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1930 werd in Utrecht de Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (B.V.B.E.A.Pl.L.Vr). Initiatiefneemster was mevrouw A.C. Wiersma-Risselada. Zij pleitte al in 1929 voor een bond die voor de belangen van de boerin zou werken naar voorbeeld van de toen al bestaande buitenlandse bonden. Het landbouwhuishoudonderwijs, dat voor de boerin en haar dochters de mogelijkheid tot contact met anderen inhield, was een van de eerste activiteiten. De Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM) organiseerde de eerste landbouwhuishoudcursussen, die uitgingen van de 'Stichting voor huishoudelijke voorlichting te plattelande'. De ZLM stimuleerde en financierde mede de oprichting van de Bond van plattelandsvrouwen in Zeeland. In 1931 werd door vijf vrouwen een provinciaal bestuur opgericht dat zich zou vestigen in het gebouw van de ZLM te Goes. In de statuten van de bond staat als doelstelling: 'het doel van de bond is de bevordering van de belangen, in de ruimste zin, van de bevolking van het platteland. De bond onthoudt zich van alle partijpolitiek en stelt zich op algemeen Nederlands standpunt'. Juist vanwege laatstgenoemd standpunt heft de bond zichzelf in 1941 op om verplichte aansluiting bij het 'Agrarisch Front' van de Duitse bezetter te voorkomen. Na de wederoprichting van de bond in 1945 wijzigt zij haar naam in 'De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen' (NBvP). De doelstelling zoals hierboven geformuleerd, werd in het begin van de jaren zeventig gemoderniseerd tot: 'de bond beoogt de vorming en ontwikkeling van de vrouw, alsmede het welzijn van de bevolking in plattelandsgebieden. De bond staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van partij-politiek'. Door het bieden van mogelijkheden voor sociale contacten, het toetsen en vormen van meningen en het bevorderen van deelname in de samenleving, wil de bond haar doelstellingen verwezenlijken.
De NBvP is een landelijke organisatie en is onderverdeeld in provinciale afdelingen. Iedere afdeling heeft één gekozen afgevaardigde in het hoofdbestuur. Binnen de provinciale afdeling van de bond functioneert een provinciaal bestuur, dat een stimulerende, coördinerende en organiserende taak heeft. De lopende zaken worden behandeld door een dagelijks bestuur. Twee maal per jaar komt de algemene ledenvergadering bijeen in een voor- en najaarsvergadering. De activiteiten van de bond worden verricht door een aantal vrijwilligsters die in commissies werkzaam zijn. De provinciale Zeeuwse bond telt 35 plaatselijke afdelingen. Deze zijn per regio georganiseerd in zes kringen. Alleen van de kring Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen werd een notulenboekje aangetroffen, dat als gedeponeerd archief is beschreven.
De NBvP maakt deel uit van de Associated Country Women of the World (ACWW), waarbij acht miljoen vrouwen zijn aangesloten. Via de ACWW zijn de leden onder andere actief op het terrein van de ontwikkelingshulp.
Het archief, dat altijd in het kantoor van de ZLM bewaard werd, is in oktober 1991 door het bestuur van de Zeeuwse bond van Plattelandsvrouwen aan het Rijksarchief in Zeeland in bewaring gegeven (Aanwinst 1991.50). Na inventarisatie en herverpakking heeft het archief en de bijbehorende documentatie een omvang van drie meter. De in het archief aanwezige boeken zijn overgebracht naar de bibliotheek van het Rijksarchief en in een bijlage beschreven.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Zeeland (NBvP Zeeland), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, NBvP Zeeland, inv.nr(s) ...
1. Lijst van boeken afkomstig uit het archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Zeeland, overgebracht naar de bibliotheek van het Rijksarchief in Zeeland
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1929) 1931-1982 (1990)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (20 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
3 meter
Jaar bewerking:
1992
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS