Uw zoekacties: Vissersvereniging Yerseke, 1898-1998
x449 Vissersvereniging Yerseke, 1898-1998 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

449 Vissersvereniging Yerseke, 1898-1998 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Vissersvereniging 'Yerseke' werd opgericht als 'Visscher-vereeniging tot Bevordering der Visscherijbelangen in de Schelde en Zeeuwsche Stroomen te Ierseke' op 28 oktober 1898. Haar statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 december 1898. Het doel van de vereniging bij oprichting was 'het bevorderen van een kameraadschappelijke geest onder de leden en het behartigen van hunner belangen door het houden van vergaderingen, waarop die belangen overwogen worden en door het resultaat dier overwegingen, zoo nodig ter kennis te brengen van de daarbij betrokken personen'. De vereniging bestond uit gewone leden (vissers) en buitengewone leden: personen (geen vissers), die belang hadden bij de visserij. De eerste voorzitter was J.A. van Sprundel, de eerste secretaris C. Sinke.
In de jaren 1949-1950 ontstonden er spanningen binnen de vereniging, die uiteindelijk leidden tot een scheuring. De helft van de leden verliet de Vissersvereniging 'Yerseke' en richtte op 1 maart 1951 de Vereniging van Mosselkwekers 'Kwekersbelang' te Yerseke op. Een jaar later werd de naam van deze vereniging gewijzigd in Vereniging van Mosselvissers 'Vissersbelang'. De statuten van de vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 1952 nr 30.
In de jaren zeventig groeiden beide verenigingen, die in feite gemeenschappelijke doelstellingen en problemen hadden, weer naar elkaar toe. Dit leidde in 1978 tot een fusie. Als naam voor de gefuseerde vereniging werd na overleg gekozen voor Vissersvereniging 'Yerseke'. Het bestuur van de nieuwe vereniging werd uitgebreid van zeven tot negen personen: vier leden van de voormalige vereniging Vissersbelang en vijf van de Vissersvereniging. Het archief van de Vereniging van Mosselvissers 'Vissersbelang' is in deze inventaris beschreven als gedeponeerd archief.
Bij de inventarisatie van het archief werden 0,2 meter facturen, bank- en giro-afschriften uit de periode 1964-1993 met toestemming van het bestuur van de vereniging geselecteerd ter vernietiging.
Het archief van de Vissersvereniging 'Yerseke' is in 1998 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Zeeland. Het archief is openbaar.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Vissersvereniging 'Yerseke', inv.nr(s)..., daarna verkort als: ZA, Vissersver. Yerseke, inv.nr(s)...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1898-1998
Andere namen:
Visscher-vereeniging tot Bevordering der Visscherijbelangen in de Schelde en Zeeuwsche Stroomen te Ierseke; Vereniging van Mosselvissers 'Vissersbelang'
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
2 meter
Jaar bewerking:
2000
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS