Uw zoekacties: Familie Van der Mandere, 1669-1982
x424 Familie Van der Mandere, 1669-1982 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

424 Familie Van der Mandere, 1669-1982 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1990 schonk mw C.M. Lugt-Coudelet een gedeelte van het archief van de familie Van der Mandere aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1990.37). De schenking kwam tot stand dankzij bemiddeling van het Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA) in Den Haag. Dit gedeelte van het archief berustte sinds 1961 bij mw Lugt; de overleden echtgenoot van mw Lugt was een zoon uit het huwelijk van Joannes Lugt (1870-1949) en Johanna Elisabeth van der Mandere (1880-1979). Enkele stukken die afkomstig waren van de aanverwante familie Huygens scheidde zij van het archief af en schonk zij aan het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage.
De archivalia waren globaal beschreven door medewerkers van het CRPA. De reeds gemaakte beschrijvingen zijn door mw Y.J.A. Welings in de onderhavige inventaris gebruikt, in een nieuwe volgorde geplaatst en waar nodig aangepast en uitgebreid. De heer A.F. Wennekes beschreef de prenten en foto's en, samen met mw J. Franse, de poëziealbums.
In 1992 schonk mevrouw E.M.L. Halbertsma van Suchtelen-van de Haare te Den Haag een ander deel van het archief aan het Gemeentearchief Middelburg (Aanwinst 1992.20). Tegelijkertijd werden een aantal schilderijen overgedragen aan de Zeeuwse Museumstichting en de Gemeente Middelburg (Stadhuiscollectie).
Nadat het Rijksarchief in Zeeland en het Gemeentearchief Middelburg (samen met het Gemeentaerchief Veere) in 2000 waren gefuseerd tot Zeeuws Archief, bestonden er in deze dienst twee archiefbestanden met de naam 'Familie Van der Mandere'. Aan deze onduidelijke situatie werd in 2007 een einde gemaakt door deze twee bestanden te combineren. Het bestand van het Gemeentearchief Middelburg (toegang 1756) werd onder inventarisnummers 301-332 opgenomen als supplement achter de inventaris van het bestand van het Rijksarchief in Zeeland (toegang 424).
De genealogie van de familie Van der Mandere is drie keer in druk verschenen:
[1] A.A. Vorsterman van Oyen, 'Genealogie van het geslacht Van der Mandere', in: Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. 3 delen (Groningen 1885-1890) ... [een overdruk bevindt zich in inv.nr 3]
[2] Nederland's Patriciaat 7 (1916) 242-245
[3] A.C. Macaré, 'Stamreeks Van der Mandere (Een Nederlandse tak van een oud Vlaams geslacht)', in: Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus 8 (1999) [nr 3] 157-179 [een exemplaar van dit nummer bevindt zich in: Zeeuws Archief, Collectie Zeeuwse Genealogieën, inv.nr 859]
De laatstgenoemde genealogie is de meest recente en uitgebreide en het meest betrouwbaar. Voor de samenstelling ervan zijn de toen nog op twee plaatsen bewaarde gedeelten van het familiearchief in het Rijksarchief in Zeeland en het Gemeentearchief Middelburg geraadpleegd.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Van der Mandere (Fam. V.d. Mandere), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Fam. V.d. Mandere, inv.nr(s) ...
Bijlage: Lijst van vervallen nummers
Inventaris
2. Stukken van persoonlijke aard
3. Documentatie
4. Supplement
Kenmerken
Datering:
1669-1982
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1990, 1992, 1996
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS