Uw zoekacties: ABVA-KABO Zeeland, 1929-1993
x413 ABVA-KABO Zeeland, 1929-1993 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

413 ABVA-KABO Zeeland, 1929-1993 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) is op 1 januari 1947 ontstaan door een fusie van twee bonden van overheidspersoneel, de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst (NBPO) en de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (CNAB).
De ABVA organiseerde overheidspersoneel en werknemers die werkzaam waren in de door de overheid gesubsidieerde instellingen, de zogenaamde 'trendvolgers'. Voor overheidspersoneel in diverse andere sectoren, zoals voor politie, onderwijzend personeel, militairen en werknemers van de NS en de daarbij behorende dochterbedrijven, bestonden afzonderlijke bonden, waarmee de ABVA samenwerkte in de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP). De ABVA was aangesloten bij de NVV, die in 1976 opging in de FNV. Op 1 oktober 1982 fuseerde de ABVA met de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO) tot ABVA-KABO, door de bond zelf bij voorkeur geschreven als 'Abvakabo'.
Leden van de ABVA waren naar hun woonplaats verenigd in afdelingen. De afdelingen stuurden afgevaardigden naar het Bondscongres dat om de twee jaar werd gehouden en als hoogste orgaan van de bond het beleid bepaalde. Het Bondscongres koos het hoofdbestuur, het beleidsuitvoerend orgaan. Vijf bezoldigde leden van het hoofdbestuur vormden, gekozen door het congres, het Dagelijks Bestuur. Dit werd wel de 'afdelingslijn' genoemd (afdeling, congres, hoofdbestuur, dagelijks bestuur). In deze structuur bestond geen regionale of provinciale organisatie.
Daarnaast waren de leden ingedeeld in 'groepen', naar het onderdeel of niveau van de overheid waar men werkte. Hierin werden specifieke zaken betreffende een bepaalde groep van overheidspersoneel besproken. Binnen de afdelingen bestonden plaatselijke 'groepen', landelijk gecoördineerd in een 'groepsraad'.
Een afdeling kon worden opgericht als er minimaal zeven leden in een gemeente of aangrenzende gemeenten woonden. Een afdeling werd geleid door een afdelingsbestuur dat uit drie tot elf leden bestond. Het was de bedoeling dat de plaatselijke groepen zoveel mogelijk in het afdelingsbestuur vertegenwoordigd waren.
De enige overgeleverde archieven van Zeeuwse afdelingen van de ABVA-KABO zijn tot nu toe die van de afdelingen Vlissingen en Middelburg, die in 1993 fuseerden tot de Afdeling Walcheren. Deze archieven bestaan hoofdzakelijk uit enkele notulenboeken, wat er met de rest van de archieven is gebeurd is onbekend.
Over het ontstaan van deze afdelingen is eveneens weinig bekend. Alleen van de Afdeling Vlissingen is bekend dat deze op 3 juni 1915 is opgericht (inv.nr 13) als afdeling van de Nederlandse Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven (tot 1914 de Gemeentewerkliedenbond, vanaf 1920 de Nederlandsche Bond van Werklieden in Overheidsdienst, vanaf 1924 de hiervoor reeds genoemde Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst (NBPO), één van de voorgangers van de ABVA).
De twee archieven werden in 1998 overgedragen door de Afdeling Walcheren van de ABVA-KABO. In 2000 is het archief voorzien van deze toegang. Twee bij het archief aangetroffen boeken over de geschiedenis van de vakbeweging (zie hierna onder literatuur) zijn overgebracht naar de bibliotheek van het Zeeuws Archief.
De archieven zijn openbaar. Bij verwijzing naar deze archieven zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archieven ABVA-KABO Zeeland, inv.nr(s) ..., daarna verkort als ZA, ABVA-KABO Zeeland, inv.nr(s) ...
Literatuur
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1929-1993
Andere namen:
Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA), vanaf 1982 ABVA-KABO, Zeeuwse organen: Afdeling Middelburg, Afdeling Vlissingen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van de organen van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA), vanaf 1982 ABVA-KABO in de provincie Zeeland
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,5 meter
Jaar bewerking:
2000
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS