Uw zoekacties: Stichting Gemeenschaps- en Dienstencentrum Kapelle / Stichti...
x4031 Stichting Gemeenschaps- en Dienstencentrum Kapelle / Stichting Gemeenschapscentra Kapelle, 1997-2005 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

4031 Stichting Gemeenschaps- en Dienstencentrum Kapelle / Stichting Gemeenschapscentra Kapelle, 1997-2005 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Bij akte van 18 juni 1968 werd de Stichting Gemeenschaps- en Dienstencentrum Kapelle opgericht. De vestigingsplaats was Kapelle en het werkgebied de gemeente Kapelle.
Het bestuur bestond uit leden die werden aangewezen door de gemeenteraad van Kapelle en door vele in Kapelle actieve maatschappelijke organisaties.
Het doel werd in de statuten als volgt omschreven: ‘het oprichten, instandhouden en exploiteren van gemeenschapscentra in de gemeente Kapelle ten behoeve van het plaatselijke verenigingsleven en voor de ontplooiing van maatschappelijke en culturele activiteiten, zomede van een dienstencentrum ten behoeve van het verlenen van diensten van de in die gemeente wonende ouderen of anderen, die door hun omstandigheden aan het werk der stichting behoefte hebben, zulks voor alle gezindten, op maatschappelijk, medisch en cultureel gebied, alles voor zover daarin niet reeds door andere instellingen wordt voorzien’. De stichting trachtte dit doel te bereiken door ‘het oprichten, instandhouden, huren en exploiteren van een daartoe bestemd gebouw casu quo bestemde gebouwen en door rechtstreekse bemoeiingen, coördinatie en verlening van bemiddeling waar de verwezenlijking van haar doelstelling kan worden bevorderd. De taak van het dienstencentrum zal zich richten op het organiseren van activiteiten, ter bevordering van de vormende en ontspannende contacten, zowel tussen de in het eerste lid bedoelde personen onderling als tussen hen en de samenleving, zomede tot het geven van voorlichting en adviezen op het gebied van haar werkzaamheden en het verschaffen van hulp en diensten aan hen, die zulks behoeven.’
In 1997 werd de Stichting Gemeenschaps- en Dienstencentrum Kapelle ontbonden. De ouderenzorgtaken werden overgedragen aan de Stichting Ouderenzorg Kapelle. De exploitatie van gemeenschapscentrum De Vroone in Kapelle en het dorpshuis in Schore werd voortgezet door de nieuwe Stichting Gemeenschapscentra Kapelle.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Stichting (Open) Jeugdwerk Kapelle (SOJK/SJK), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, SOJK/SJK, inv.nr(s) ...
Naast het archief werd voor de samenstelling van deze inleiding gebruik gemaakt van: Kamer van Koophandel Middelburg, Verenigingen- en Stichtingenregister, nr 113325
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
1968-1997: Stichting Gemeenschaps- en Dienstencentrum Kapelle
1997-2005: Stichting Gemeenschapscentra Kapelle
Vestigingsplaats:
Kapelle
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Beschrijving:
Exploitatie van gemeenschapscentrum De Vroone te Kapelle en het dorpshuis te Schore
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Gemeente Kapelle
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS