Uw zoekacties: Landbouwvereniging ‘Vooruitgang is ons streven’, Kapelle, 1877-1958
x4023 Landbouwvereniging ‘Vooruitgang is ons streven’, Kapelle, 1877-1958 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

4023 Landbouwvereniging ‘Vooruitgang is ons streven’, Kapelle, 1877-1958 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Een voorlopige commissie stelde in 1877 concept-statuten op voor een te stichten landbouwvereniging. Onder leiding van A. Nijssen werd een vergadering van geïnteresseerden belegd, waarin tot oprichting werd besloten. Tevens werden de statuten goedgekeurd en een bestuur gevormd. Hierin werd A. Nijssen tot voorzitter, J.J.C. van der Bilt tot secretaris en J. Oele tot penningmeester benoemd.
Op de eerste vergadering, gehouden op 22 januari van dat jaar, trad gemeentesecretaris Hartman uit Goes op. Met een komische voordracht over drukfouten en onbegrijpelijke artikelen uit de Haarlemsche Courant vermaakte hij het gezelschap. Toen dit na zijn optreden overging tot het bespreken van allerlei technische landbouwzaken, ging de eerste ambtenaar van Goes zich wat ongemakkelijk voelen. Hij vroeg excuses voor zijn, naar zijn idee, misplaatste optreden. Hij ging van de veronderstelling uit dat de vereniging een uitsluitend verstrooiend karakter had, en geen zakelijk. Hij werd evenwel toch hartelijk bedankt voor de moeite.
De vereniging kwam zo'n zes keer per jaar bij elkaar. Ook later wisselden luim en ernst elkaar af. In 1884 werd kregen de statuten van de vereniging koninklijke goedkeuring. Geleidelijk aan richtte de vereniging zich meer en meer op het gezamenlijk inkopen van kunstmest en veevoer. Vanaf 1899 beschikte de vereniging over eigen weegapparatuur om de kunstmest te wegen. Dit betrof een bascule met gewichten, een trap om kunstmest op te dragen, en een monsterboor. Ook flessen om monsters te nemen en voor onderzoek op te sturen hoorden tot de bezittingen.
Het is niet bekend tot hoelang de vereniging heeft bestaan. Ook de herkomst van de archiefstukken, die in 1994 werden aangetroffen in de archiefbewaarplaats van de Gemeente Kapelle, is niet bekend. In september 1994 werd een inventaris vervaardigd.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Landbouwvereniging Kapelle (Landb.ver Kapelle), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Landb.ver Kapelle, inv.nr(s) ...
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Kapelle
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Collectie:
Gemeente Kapelle
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS