Uw zoekacties: Melopolder, 1689-1965
x3826 Melopolder, 1689-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3826 Melopolder, 1689-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De in de voormalige gemeente Graauw en Langendam gelegen Melopolder heeft een kadastrale grootte van 427.69.88 ha.
Tijdens de 80-jarige oorlog verdronken o.a. de polders Nieulant, Ingewordinghe, St. Joris, Hof, Groote Wulpen, Lange Wulpen, Platten, Crane Wije en Langendam. In 1645 vond in deze gebieden de bedijking plaats van de "Nieuwe Graauwe", geseydt Melopolder". (De Oude Graauwpolder werd in 1619 bedijkt). De oostelijke begrenzing van deze polder bestond uit de huidige dijk tussen Paal en Graauw en een dijk tussen Graauw en Zandberg, ter plaatse waar nu de Graauwse kerk ligt. De stormvloed van 1682 inundeerde ook deze polder. Getuigen hiervan zijn de twee welen nabij de oprit naar de van Alsteinpolder. Herbedijking van het noordelijk deel van deze polder vond in 1684 plaats met octrooi van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. De bedijkers waren de eigenaren van dit deel. De polder werd naar de bedijking van 1645 genoemd. Het resterende zuidelijke gedeelte werd in 1687 bedijkt (Willem Hendrikspolder). Hierna volgden nog overstromingen in 1808 en in 1953.
De stormvloed van 1953 sloeg een bres in de zeedijk, waardoor enige tijd water binnen stroomde. De grootste hoeveelheid water is echter via de Kleine Molenpolder binnen gedrongen door een gat in de binnendijk tussen de beide polders. Ruim de helft werd geinundeerd. Het overige deel van de polder heeft slechts dras gestaan. Na een voorlopig herstel van de dijken werd het overtollige water door het intact gebleven poldergemaal uitgeslagen en was de polder reeds op 7 februari weer droog.
De uitwatering van de Melopolder van 1684 vond plaats via de suatiesluis nabij de Oude Kaai te Graauw. Ook de Willem Hendrikspolder loosde via dit uitwateringspunt. Door verzanding van de sluiskil, moest er in 1787 een nieuwe uitwateringssluis te Paal gebouwd worden. Door het stoppen van de lozing te Graauw verviel het kaaitje snel. In 1789 verzocht de marktschipper de polder om een nieuwe kade te leggen bij Paal. Hij was genegen een deel van de kosten te betalen van de aanleg en onderhoud. In hetzelfde jaar werd de kaai aangelegd.
Ook deze sluis kon door de buitendijke opslibbing geen goede afwatering der gronden waarborgen. De spuicapaciteit was te gering. Uit een rapport van 1929 blijkt dat ook een deel van de waterleiding als spuiboezem werd gebruikt. Hierdoor werd het buitenwater ingelaten dat tegengehouden werd door een stel deuren in de waterleiding, ca. 500 meter van de zeesluis.
In 1938 werd de spuiboezem als vuilnisbelt gebruikt. In dat jaar zijn er ook weer plannen om de uitwatering te verbeteren. De inundatie van zout water door de Duise bezetter in 1944 deed geen goed. De waterleidingen slibten voor een deel dicht. In 1946 werd een noodbemalingsinstallatie gesticht en werd de sluis buiten werking gesteld.
1. Bronnen
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Melo
Regio:
Oost Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1973
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, ‘Inventaris van het archief van de polder Melo, 1689-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Hulster Ambacht 1609-1972 (Hulst : Waterschap Hulster Ambacht, 1979) 205-212
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS