Uw zoekacties: Koningin Emmapolder, 1897-1965
x3816 Koningin Emmapolder, 1897-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3816 Koningin Emmapolder, 1897-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De polder Konigin Emma is gelegen in de gemeente Hulst en wordt begrensd door de Westerschelde, de polders Van Alstein, Louisa en Prosper. De kadastrale oppervlakte bedraagt ca. 599 ha., waarvan belastbaar 568.10.90 ha. * 
De polder Koningin Emma is in het jaar 1897 bedijkt uit het in 1584 verdronken Land van Saeftinge.
Voor de directeur van de registratie en domeinen J.F. van Dunné te Middelburg werd het bedijkingscontract opgesteld. De contractanten waren: Ch.M. J. Prince et Duc d'Arenberg en A.F. Prince et Duc d'Arenberg. In het contract werd bepaald dat de contractanten gemeenschappelijk zouden overgaan tot bedijking, waarvoor o.m. de volgende werken ten uitvoer moesten worden gebracht:
1. Het leggen van een zeedijk tussen de polders Van Alstein en Prosper.
2. Het maken van wegen en bestraten van opritten tegen de Prosperpolder.
3. Het bouwen van duikers en het leggen van pothuizen onder de wegen.
4. Het leggen van een keibestrating op de Hanenweg.
5. Het maken van een haven voor de gemeente Clinge met los- en laadplaats, spuiboezem, spuiduiker en havenmeesterswoning.
6. Het bouwen van een uitwateringsduiker onder de dijk van de polder Van Alstein. 7. Het maken van een waterboezem.
Het voorlopig bedijkingsplan werd opgemaakt door de hoofdopziener der Domeinen J.L. van Wuijckhuise. De afwatering zou plaats hebben door een gemetselde duiker onder de dijk van de polder Van Alstein. Daartoe werden met Van Alstein in februari, maart en april 1896 overeenkomsten gesloten. De te bouwen haven werd door de staat in beheer en. onderhoud overgedragen aan de gemeente Clinge. Het contract werd op 9 mei 1896 goedgekeurd door de minister van Financien. * 
In 1897 kwam de bedijking gereed. De eerste vergadering van "belanghebbenden bij de ten jare 1897 nieuw bedijkten polder in het Verdronken Land van Saeftingen genaamd Koningin Emmapolder" werd voorgezeten door A. Tukker, ontvanger der registratie en domeinen. Als secretaris trad op H.W. Neervoort, candidaat-notaris. Het aantal "belanghebbenden" bedroeg 9. In de eerste vergadering werd een debat gehouden tussen K.J.A.G. Baron Collot d'Escury en de heer V.F.K. Lenshoek. De laatste stelde een stembevoegdheid voor volgens nieuwe normen conform het reeds in Noord-Brabant beproefde systeem. Baron Collot d'Escury verklaarde zich tegenstander van de regeling der stembevoegdheid volgens de door Lenshoek voorgestelde verhoudingen gezien de historische gebruiken van de polders in Zeeland.
Het voorstel van Lenshoek werd aangenomen waardoor de stembevoegdheid als volgt geregeld werd:
Met 8 ha. één stem, met 20 ha. twee stemmen, met 40 ha. drie stemmen, met 80 ha. vier stemmen, met 150 ha. of meer vijf stemmen. Het college van Gedeputeerde Staten -aan wie het besluit omtrent de stembevoegdheid werd voorgelegd-reageerde hierop afwijzend bij brief van 21/22 augustus 1898 2e afd. nr. 11, door de stembevoegdheid te brengen op vier ha. In de daarop volgende vergadering konden dan ook 28 stemmen worden uitgebracht. Bij algemene stemmen werd het aantal gezworenen vastgesteld op twee.
Als eerste dijkgraaf werd benoemd F. Hombach en tot gezworens H.A. van Weel en A. de Buck. * 
De polder Koningin Emma loosde het overtollige water door een duikersluis, gelegen in de westelijke binnendijk, op de hoofdwaterleiding van de polder Van Alstein. * 
De polder bleef zelfstandig voortbestaan tot hij werd opgeheven en overging in het nieuw gevormde waterschap Hulster Ambacht per 1 januari 1965. Doordat het polderbestuur de lopende zaken nog zelf afhandelde, loopt het archief door tot ver in 1965.
Inventaris
1. Algemene zaken
2. Bestuur en functionarissen
3. Financiën en eigendommen
4. Uitvoering van werken
5. Kaartenlijst
Kenmerken
Datering:
1897-1965
Andere namen:
Polder Koningin Emma
Regio:
Oost Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1973
Titel publicatie:
T.T.A.B.M. van der Aalst, ‘Inventaris van het archief van de polder Koningin Emma, 1897-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Hulster Ambacht 1609-1972 (Hulst : Waterschap Hulster Ambacht, 1979) 71-78
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS