Uw zoekacties: Inspectie der Domeinen Zuid-West Nederland te Goes, (1945) 1969-1992
x376.2 Inspectie der Domeinen Zuid-West Nederland te Goes, (1945) 1969-1992 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

376.2 Inspectie der Domeinen Zuid-West Nederland te Goes, (1945) 1969-1992 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In november 2003 droeg het Nationaal Archief het hierna beschreven archief van de Inspectie der Domeinen Zuid-West Nederland over aan het Zeeuws Archief. De beschrijvingen van de voor bewaring in aanmerking komende stukken van dit archief zijn afkomstig uit twee zogenaamde institutionele toegangen van het Nationaal Archief, samengesteld door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS), waarin ook de stukken van alle overige onderdelen van de Dienst der Domeinen zijn beschreven.
De in dit soort institutionele toegangen beschreven stukken welke zijn opgemaakt door in Zeeland werkzame organen worden door het Nationaal Archief overgedragen aan de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincie, in Zeeland het Zeeuws Archief. Deze stukken worden in de regel niet in een afzonderlijke toegang beschreven, maar gelicht uit de landelijke 'totaaltoegang', vandaar de niet-chronologische volgorde van de nummering en het ontbreken van bepaalde nummers. In het geval van de Inspectie der Domeinen zijn de stukken bovendien beschreven in twee institutionele toegangen, één algemene en één betreffende de organisatie en het personeel. Voor het gebruiksgemak stelt het Zeeuws Archief op basis van de institutionele toegangen een eigen toegang samen waarin alleen de aan het Zeeuws Archief overgedragen stukken zijn opgenomen en in dit geval de beschrijvingen uit beide institutionele toegangen zijn verenigd, met instandhouding van de oorspronkelijke nummering. Deze Zeeuwse toegang betreft het eerste en kleinste onderdeel van deze band: de pagina's 1 tot en met 4.
Ten behoeve van het totaalbeeld zijn de beide landelijke institutionele toegangen als bijlagen opgenomen, waarbij de volgorde wordt bepaald door de hieraan toegekende toegangsnummers van het Nationaal Archief: toegang 5.000 (42 pagina's) en toegang 5.039 (107 pagina's). De beschrijvingen in de 'Zeeuwse toegang' zijn overgenomen uit bijlage 1, pagina 36 en bijlage 2, pagina 79.
Voor een algemene inleiding op de taak en functie van het domeinbeheer wordt verwezen naar bijlage 2, pagina 11-23. Voor wat betreft de omvang, vernietiging en bewerking van het in de 'Zeeuwse toegang' beschreven archief van de Inspectie der Domeinen Zuid-West Nederland wordt verwezen naar de gelijkluidende verantwoording in bijlage 1, pagina 18 en bijlage 2, pagina 31.
Voor verdere achtergronden en een goed begrip van de gehanteerde terminologie is het aan beide toegangen ten grondslag liggende rapport van belang, samengesteld in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT): F. van Dijk, Zakelijk gezien. Rapport van het institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de Dienst [der] Domeinen van het Ministerie van Financiën over de periode 1945-1994. PIVOT-rapport 39 ('s-Gravenhage 1996), aanwezig in de bibliotheek van het Zeeuws Archief.
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), Inspectie der Domeinen Zuid-West Nederland 1969-1992, inv.nr(s) &, daarna afgekort tot: ZA, Domeinen 1969-1992, inv.nr(s) &
Inventaris
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
0,5 meter
Jaar bewerking:
2003
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS