Uw zoekacties: Waterschap Smids- en Koegorschorre c.a., (1843) 1850-1965
x3751 Waterschap Smids- en Koegorschorre c.a., (1843) 1850-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3751 Waterschap Smids- en Koegorschorre c.a., (1843) 1850-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Dit waterschap bestaat uit de Smids(koegors)schorrepolder en de Emma (of Amelia)polder
Ligging : Gemeente Sas van Gent (tot de herindeling in 1970 in de voormalige gemeenten Axel en Westdorpe) Kadastrale grootte : totaal : 251.12.10 ha.
Smids(Koegors)schorre : 233.21.30 ha.
Emma : 21.78.30 ha.
Belastbare oppervlakte : 238.17.10 ha. Hoogteligging : 1,5 M. tot 2,0 M. + N.A.P.
Bedijkt : Smids(Koegors)schorre : 1825
Emma : 1845.
In 1825 werd ten behoeve van de verbeteringen van het kanaal van Axel een oude vaargeul gegraven als zijkanaal vanaf het tegenwoordige Sluiskil tot aan de Axelse Sassing. Ten zuiden van dit kanaal werd toen de zogenaamde Smitsschorren bedijkt. De bedijking werd niet doorgetrokken tot aan de Autrichepolder, omdat de sluis bij Zwartenhoek anders geen suatiegeul zou hebben. In 1845 werd door een afdamming door middel van de Suikerdijk de suatiegeul van de sluis bij Zwartenhoek afgesloten. Zo ontstond de Emmapolder *  .
In 1804 waren de Smitsschorren door de Prefect van het Departement van de Schelde afgestaan aan de Compagnie Blémont te Gent voor de periode van 32 jaar. De grondeigenaren van de Smitsschorrepolder sloten op 23 juni 1843 een overeenkomst met de Staat, waarbij zij de grond die in 1836 weer aan de Staat was teruggevallen voor f 48.000,-- kochten en waarbij bepaald werd, dat de polder geen achterstallige bedijkingskosten, afwateringsgeld naar het kanaal van Gent naar Terneuzen en kosten voor het onderhoud van de dijken hoefden te betalen *  .
Op 22 mei 1850 kwamen de ingelanden van de Smitsschorrepolder, de Koegorsschorre en de Emmapolder bijeen om onder één bestuur voortaan hun belangen te behartigen *  .
De afwatering van de Smitsschorrepolder vond plaats naar het kanaal van Gent naar Terneuzen. In 1851 gaat het waterschap meedoen aan de afwatering via de Oostelijke Rijkswaterleiding *  .
De aard van het waterschap is vrij, niet-waterkerend.
In het archief van dit waterschap bevinden zich een aantal stukken van de polder Smitsschorre, welke in 1850 in het waterschap is opgegaan. Het archiefje van deze polder is afzonderlijk beschreven onder de titel: "Archief van de polder Smitsschorre, 1843-1850".
Bestudering van de in het archief aanwezige inventarissen uit 1865 en 1939 geeft aan dat er niet veel verloren is gegaan *  .
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,5 M. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 0,75 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1843) 1850-1965
Andere namen:
Smidsschorre / Polder Smitsschorre, Emmapolder / Polder Emma, Ameliapolder / Polder Amelia
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap Smids- en Koegorsschorre c.a., (1843) 1850-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 427-434
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS