Uw zoekacties: Stichting Vormingscentrum Van Eeghenhuis, Aardenburg, 1960-1989
x375 Stichting Vormingscentrum Van Eeghenhuis, Aardenburg, 1960-1989 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

375 Stichting Vormingscentrum Van Eeghenhuis, Aardenburg, 1960-1989 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Van Eeghenstichting werd op 23 november 1961 opgericht. Het initiatief hiervoor ging uit van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg maar ook andere doopsgezinde gemeenten van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse ring namen in het bestuur deel. Het doel van de stichting was het totstandbrengen van een centrum voor ontmoeting, een zogenaamd 'broederschapshuis', waar vanuit de doopsgezinde filosofie kon worden gewerkt aan en voor de samenleving. Een geschikte locatie voor het broederschapshuis werd gevonden op een perceel grond nabij de buitenplaats De Elderschans aan de rand van Aardenburg. In 1962 kon hier reeds een camping worden geopend. Op 20 maart 1965 kon het Van Eeghenhuis officieel geopend worden. Dominee S.A. Vis, predikant te Aardenburg, werd aangesteld als directeur van het broederschapshuis. Van de bekende Amsterdamse doopsgezinde familie Van Eeghen, met wortels in Vlaanderen en Aardenburg, kreeg men toestemming tot gebruik van de familienaam. De organisatie van het vormingswerk werd in 1967 ondergebracht in een afzonderlijke stichting, de Stichting Vormingscentrum Van Eeghenhuis. Door participatie van elkaars bestuursleden in beide besturen en regelmatige gezamenlijke vergaderingen stemde men het broederschapswerk en het vormingswerk in één gebouw op elkaar af. Men sloot zich aan bij de Stichting ter Bevordering van het Woodbrookerswerk in Nederland.
Inmiddels was de ontzuiling in volle gang. Door de veranderende belangstelling die dit met zich meebracht zocht het Van Eeghenhuis samenwerking met twee instellingen op hetzelfde terrein: Het Zilveren Schor te Arnemuiden en Hedenesse in Cadzand. Met de laatste instelling kwam het uiteindelijk op 1 januari 1989 tot een fusie onder de naam Volkshogeschool Zeeland. Door jarenlange financiële problemen was men hiertoe genoodzaakt. Een grondige verbouwing maakte het Van Eeghenhuis geschikt voor de nieuwe functie. Het archief van de Van Eeghenstichting werd in 1989 geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland. Bij de inventarisatie in 1997 bleek dat de twee stichtingen een zo nauwe band onderhielden dat er in feite sprake is van één archief. Er is daarom geen poging ondernomen om twee afzonderlijke archieven te onderscheiden. Het archief had bij de overdracht een omvang van 55 meter, inclusief vele voor vernietiging vatbare stukken. Na inventarisatie en herverpakking resteert thans 12,8 meter. Naast vele dubbelen is vooral uit de financiële administratie veel vernietigd. Hiervan is een verklaring van vernietiging opgesteld. De series zijn niet geschoond, zodat in de beschrijvingen overlappingen kunnen voorkomen.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Vormingscentrum Van Eeghenhuis (Van Eeghenhuis), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Van Eeghenhuis, inv.nr(s) ...
Literatuur
Plaatsingslijst
1. Notulen
2. Correspondentie
3. Organisatie
4. Financiën
5. Gebouwen
6. Personeel
7. Taakuitvoering
8. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1960-1989
Andere namen:
Van Eeghenstichting
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
13 meter
Jaar bewerking:
1997
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS