Uw zoekacties: Moerspuipolder, (1763) 1767-1956
x3748 Moerspuipolder, (1763) 1767-1956 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3748 Moerspuipolder, (1763) 1767-1956 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Axel (tot de herindeling in 1970 in de voormalige gemeenten Zuiddorpe, Overslag en Koewacht )
Kadastrale grootte : totaal : 295.42.98 ha.
: Nederlands gedeelte : 255.36.68 ha.
: Belgisch gedeelte : 40.60.30 ha.
Belastbare oppervlakte : Nederlands gedeelte : 248.09.41 ha. Hoogteligging : 1,3 tot 1,9 M. + N.A.P. Bedijkt " : 1767.
Al in 1763 kwamen de penningmeesters van de polders Varempé, Zuiddorpe Zuiddeel, Overslag en Moerbeke bijeen om te praten over het bedijken van de schorren van Moerspui en Varkensputten. Deze schorren lagen als een inham tussen deze polders en de polders Nieuwe Karnemelk en Nieuw Beoosten Blij Bezuiden en vormden als zodanig de "Soute of Gentse Vaart". *  Deze vaart was het oude vaarwater tussen Axel en Gent. De polders wilden tot bedijking overgaan, omdat de vaart zo ondiep was geworden dat hun uitwatering gevaar liep *  . Op 16 september 1766 gaven de Staten van Zeeland toestemming tot de bedijking van de schorren van Moerspui en Varkensputten. De nieuwe polder lag zowel op het grondgebied van de Republiek als de Oostenrijkse Nederlanden. De één kilometer lange zeedijk kwam te liggen tussen het fort St. Joseph en de punt waar het voormalige fort St. Marcus heeft gelegen. In deze dijk werd een zeesluis gebouwd met zodanige capaciteit, dat ook hierdoor het water van de achtergelegen polders kon sueren *  .
Even dreigden de plannen voor de bedijking te worden gedwarsboomd door de Commandeur van Sas van Gent. Deze nam geen genoegen met de toestemming van de Staten van Zeeland en hij vond dat de Staten-Generaal toestemming voor de bedijking hadden moeten verlenen. In 1767 keurden de Staten-Generaal het octrooi verleend door de Staten van Zeeland goed *  . De aanbestedingssom van de bedijking bedroeg f 39.863,14 *  . De beurtschippers op Rotterdam naar Gent waren niet zo tevreden met de bedijking van de polder. Op hun aandringen werden er kaden aan de dijk van de polder gelegd *  .
In 1768 was er met de Oostenrijkse Nederlanden geregeld dat de achtergelegen polders en landen suatiegeld zouden betalen. Een jaar later werd de suatie geregeld *  . Door de bedijking van de polder Beoosten en Bewesten Blij in 1790 verviel de functie van de sluis als zeeuitwateringssluis. Meerdere malen trad de polder op als bemiddelaar tussen de achtergelegen polders en landen en de polder Beoosten en Bewesten Blij inzake de afwatering. In 1793 werd geregeld dat er aan de polder Beoosten en Bewesten Blij suatiegeld zou worden betaald, maar dat deze polder de waterleidingen op haar grondgebied zelf moest onderhouden *  . Deze suatie was niet zonder problemen en meerdere malen deed de polder Beoosten en Bewesten Blij een beroep op de achtergelegen polders om een financiële bijdrage *  . Pas in 1819, bij de aanleg van een nieuwe sluis bij Zwartenhoek, trad er verbetering op in de afwatering.
In 1844 ging de polder meedoen aan de afwatering via de Oostelijke Rijkswaterleiding.
De Moerspuipolder is officieel een internationale polder. De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend.
Het archief van de polder is verre van volledig. Dit geldt vooral voor de bescheiden uit de laatste honderd jaar. Er is geen oude inventaris in het archief aangetroffen.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,5 M. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 0,9 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Moerspui
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Moerspui, (1763) 1767-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 397-406
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS