Uw zoekacties: Oud Papeschorpolder, 1736-1965
x3739 Oud Papeschorpolder, 1736-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3739 Oud Papeschorpolder, 1736-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Sas van Gent (tot de herindeling in 1970 in de voormalige gemeenten Westdorpe en Sas van Gent)
Kadastrale grootte : 167 ha.
Belastbare oppervlakte : 162.24.64 ha.
Hoogteligging : 0,8 M. tot 1,5 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1702.
Aan de noordwestzijde van de Autrichepolder waren enige schorren onbedijkt gebleven. De Staten-Generaal verleenden voor deze schorren op 28 april 1700 een bedijkingsoctrooi. De schorren werden in 1702 bedijkt als de Boere- of Papeschorren. Men vermoedt dat deze naam verband houdt met de Antwerpse kanunniken, die de aangrenzende Autrichepolder hadden bedijkt *  . De polder werd ook wel Kleine Autrichepolder genoemd.
Een voortdurende zorg waren de dijken van de polder. Doordat de polder bijna 150 jaar een zeewerende functie had, moest er veel zorg aan de dijken worden besteed. Jarenlang is de polder calamiteus geweest. Grond voor het onderhoud van de zeedijk haalde men van de schorren gelegen voor de Albertuspolder *  .
Via de polder werd ook het water van de Autrichepolder gesueerd in het kanaal van Sas van Gent. De Autrichepolder had hiervoor al in 1700 met de geïnteresseerden van de schorren een suatiecontract gesloten *  . In 1736 werd de sluis vernieuwd *  ; evenals in 1767 *  . Door de aanleg van de sluis bij Zwartenhoek kon het water van beide polders daarnaartoe gesueerd worden *  . Na 1800 ging de toestand van de sluis snel achteruit. In samenwerking met de Autrichepolder werd in 1806 de sluis hersteld. Het beheer en onderhoud van deze sluis en de binnensluis van de Autrichepolder en de watergangen in beide polders werd gezamenlijk met de Autrichepolder uitgevoerd *  .
In 1825/26 werd het kanaal Gent naar Terneuzen dwars door de polder aangelegd. In 1828 werden duikers in de tragels van het kanaal geplaatst waardoor de polder kon sueren *  . Deze afwatering leverde moeilijkheden op bij het gedeelte ten westen van het kanaal. Pogingen werden ondernomen om te sueren via de polder Nieuw Westdorpe *  . In 1844 ging de polder meedoen aan afwatering via de Rijkswaterleiding. Het gedeelte ten oosten van het kanaal sueerde naar de oostelijke uitwateringssluis; het gedeelte ten westen naar de westelijke uitwateringssluis. In 1845 nam de polder het beheer en onderhoud van de binnensluis van de Autrichepolder over *  .
De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend. De 85 ha. grond, gelegen ten westen van het kanaal kwam in tegenstelling tot de rest van de polder in 1965 niet bij het Waterschap Axeler Ambacht, maar bij het Waterschap De Verenigde Braakmanpolders.
Het archief is redelijk compleet. Er zijn enkele oude archiefinventarissen * 
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 2,3 M. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 1,7 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Oud Papeschor
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Jaar bewerking:
1989
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Oud Papeschor, 1736-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 333-344
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS