Uw zoekacties: Eendragtpolder, (1776) 1777-1965
x3733 Eendragtpolder, (1776) 1777-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3733 Eendragtpolder, (1776) 1777-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Terneuzen (tot de herindeling in 1970 in de voormalige gemeente Zaamslag) Kadastrale grootte : 226.45.74 ha. Belastbare oppervlakte : 208.13.22 ha. Hoogteligging : ca. 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1777.
Op 6 januari 1777 werd aan de gezamenlijke ambachtsheren en -vrouwen van Zaamslag octrooi verleend voor de bedijking van de "schorren leggende ten noorden en ten oosten der Groten en Kleinen Huyssenspolder in den Eilande van Axel". In november 1779 was de bedijking uitgevoerd. Het plan voor de bedijking was ontworpen door de landmeter en dijkgraaf S.F. Lippens. *  In 1808 overstroomde de polder. Als gevolg daarvan legde men in 1813 een dwarskade aan. Hierdoor ontstond in het zuidoosten de Kleine Eendragtpolder (ca. 25 ha.). In 1808 moest aan de oostzijde tevens een klein polderdeel worden buitenbedijkt; dit werd in 1926 herdijkt in de Hellegatpolder. In 1834 ontstond er grote schade aan de zeedijk ten gevolge van stormvloeden in de maand oktober *  .
De polder werd in 1830 calamiteus. Het buitenbeheer werd in 1871 overgenomen door een in dat jaar opgericht bestuur voor de waterkering van de calamiteuze polders Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt. De polder is door veel oever- en dijkvallen getroffen. Dit komt omdat de polder bedijkt is op een ondergrond die opgebouwd is uit het los gepakte jonge zeezand, neergezet in de monding van het voormalige Hellegat. *  Vanaf 1800 zijn er 45 oevervallen geregistreerd. De oeverval van 2 februari 1878 was met een grondverplaatsing van ruim een miljoen M3 een van de tot dan toe grootste in Zeeland.
In 1871 ging het buitenbeheer, de zorg voor de zeewering en vooroevers, over naar de in dat jaar opgerichte waterkering van de calamiteuze polders Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt. De polder had drie vertegenwoordigers in de dijkraad van de waterkering. * 
De afwatering van de polder verliep via het gemaal Campen *  .
De aard van de polder is calamiteus.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 4,5 M. Na inventarisatie en selectie tot vernieting bleef er 3,3 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1776) 1777-1965
Andere namen:
Polder Eendragt
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
Voor het archief van de waterkering zie toegangen 3735 (1871-1965) en 3703 (1965-1977)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Eendragt, (1776) 1777-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 255-266
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS