Uw zoekacties: Margarethapolder, 1758-1965
x3732 Margarethapolder, 1758-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3732 Margarethapolder, 1758-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Terneuzen (tot de herindeling in 1970 in de voormalige gemeente Zaamslag) Kadastrale grootte : 253.79.08 ha. Belastbare oppervlakte : 237.00.90 ha. Hoogteligging : 0,3 M. tot 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1742.
Op 21 december 1741 gaven de Staten van Zeeland aan de ambachtsgerechtigden van Zaamslag octrooi tot bedijking van een schorrengebied ten noordwesten van de Krekepolder. In 1742 werd de polder bedijkt en kreeg het de naam van Margaretha de Mauregnault, één van de ambachtsvrouwen van Zaamslag. * 
Al in 1763 kreeg de polder financiële bijdragen van de achterliggende polders. De hoogte van de bijdrage was in twee categorieijdrage was in twee categorieën; de direct achterliggende polders en de polders daar achter *  . Door de stormvloed van 15 november 1775 werd de zeedijk voor de eerste maal zwaar beschadigd. Aan de noordzijde werd toen een inlaagdijk gelegd. Niet alleen de ligging op stormstreek speelde de polder parten, ook de stroom langs de noordzijde tastte het voorland aan. In 1799 was de noordelijke zeedijk al aangetast en werd er wederom een inlaag gelegd. In 1800 volgde waarschijnlijk de eerste oever- en dijkval. De op de dijk staande direktiekeet verdween mee in de golven. De inlaag uit 1775 inundeerde, maar de polder bleef verder behouden. *  Op 22 januari 1802, twee jaar later, overstroomde de polder echter wel. Het verlies bedroeg één boerderij en enkele hectare land. Men legde toen een inlaagdijk aan vanaf het buurtschap de Val in westelijke richting. * 
In deze tijd had de polder ook de aandacht van de Franse bezetters. Er werd een plan ontworpen om in het noordwesten van de polder in de door de dijkdoorbraak van 1802 ontstane inham, nu ongeveer ter hoogte van het buurtschap de Griete, een marinehaven aan te leggen. Dit plan is niet tot uitvoering gekomen. Wel werd op de westelijke dijknol door de Fransen in 1807 een batterij bemand met kanonniers geïnstalleerd. * 
Bij de stormvloed van 14/15 januari 1808 inundeerde de polder doordat men het sluisje in de scheidingsdijk met de Kleine Huissenspolder open had laten staan *  . Bij de stormramp van 1 februari 1953 overstroomde de polder niet.
Een aanhoudende zorg was de ondermijning van het dijklichaam en de vooroever door de sterke stroom langs de kust. Over de periode 1817-1879 zijn er 15 oevervallen geregistreerd. De na 1879 verbeterde oeververdediging zorgde er voor dat er geen oevervallen meer voorkwamen. *  In 1871 ging het buitenbeheer, de zorg voor de zeewering en vooroevers, over naar de in dat jaar opgerichte waterkering van de calamiteuze polders Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt. De polder had drie vertegenwoordigers in de dijkraad van de waterkering. * 
Vanaf 1830 tot 1978 was de aard van de polder calamiteus.
Er is geen inventaris van het archief aangetroffen. Stukken betreffende het buitenbeheer van de polder bevinden zich in het archief van de waterkering Ser Lippens ca.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 4,7 M. Na inventarisatie en selectie tot vernieting bleef er 3,0 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Margaretha
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Margaretha, 1768-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 245-254
Opmerking:
Voor het archief van de waterkering zie toegangen 3735 (1871-1965) en 3703 (1965-1977)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS