Uw zoekacties: Landbouwersvereniging 'Eigen Hulp', Hontenisse, 1886-1987
x373 Landbouwersvereniging 'Eigen Hulp', Hontenisse, 1886-1987 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

373 Landbouwersvereniging 'Eigen Hulp', Hontenisse, 1886-1987 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Een commissie bestaande uit de landbouwers J. Buijsrogge, M.W. van Arenthals, F. de Koeier, J.F. Kegelaer, P.D. Bruggeman, P. Hiel en J.A. Pateer Ez., plaatste in het Hulsterblad en de Terneuzensche Courant een advertentie waarbij zij belangstellende landbouwers verzochten een vergadering bij te wonen op 11 november 1886 te Kloosterzande teneinde een vereniging op te richten tot gezamenlijke aankoop van kunstmest, zaden, granen etc. Aan deze oproep werd gehoor gegeven door 26 landbouwers. Op deze oprichtingsvergadering, waar 27 landbouwers zich direct als lid van de vereniging opgaven, werd een concept-reglement goedgekeurd, waarna men overging tot het kiezen van een bestuur. Als voorzitter werd benoemd M. van Arenthals, als commissarissen P.D. Bruggeman en F. de Koeier. J. Buijsrogge werd penningmeester en J.A. Pateer Ez. secretaris. De naam van de vereniging luidde: Vereniging van kopers van kunstmest-, voederstoffen en zaaizaden 'Eigen Hulp', gevestigd te Hontenisse; uit de statuten van 1950 blijkt dat de naam later wijzigde in Landbouwersvereniging 'Eigen Hulp'.
De doelstelling van de vereniging werd in de Algemene vergadering van 5 september 1914, ter vaststelling van nieuwe statuten, als volgt omschreven: 'samenwerking op landbouwkundig gebied door in overleg te treden met:
- fabrikanten van en handelende in kunstmest-, voederstoffen en zaaizaden,
- het college van directeuren der rijkslandbouwproefstations en andere belanghebbenden tot het vaststellen van modellen voor koopcontracten, aankoop en bestedingsvoorwaarden, voorschriften van monsteropneming en eisen te stellen aan kunstmest-, voederstoffen en zaaizaden'.
Vanaf de jaren zestig liep het ledental sterk terug, omdat steeds meer landbouwers overgingen naar de grote regionale en later landelijke coöperatieve landbouwverenigingen zoals de Cebeco en de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV). In een buitengewone vergadering op 20 februari 1987 werd 'Eigen Hulp' officieel opgeheven. Het archief werd in 1992 geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland door de laatste secretaris-penningmeester, J. Vinke uit Hengstdijk (Aanwinst 1992.79).
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Rijksarchief in Zeeland (RAZ), Landbouwersvereniging 'Eigen Hulp', inv.nr(s) ...

Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Landbouwersvereniging 'Eigen Hulp', Hontenisse (LEH Hontenisse), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, LEH Hontenisse, inv.nr(s) ...
Kenmerken
Datering:
1886-1987
Andere namen:
Vereniging van Kopers van Kunstmest, Voederstoffen en Zaaizaden 'Eigen Hulp'
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
1993
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS