Uw zoekacties: Waterschap Aan- en Genderdijke, 1672-1965
x3728 Waterschap Aan- en Genderdijke, 1672-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3728 Waterschap Aan- en Genderdijke, 1672-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Terneuzen (tot de herindeling in 1970 in de voormalige Gemeente Zaamslag Kadastrale grootte : 316.74.43 ha. Belastbare oppervlakte : 307.32.09 ha.
Hoogteligging : 0,4 M.-N.A.P. tot 1,2 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1671.
In 1610 werd octrooi verleend tot herdijking van onder andere de Middeleeuwse polder Genderdijke bij Zaamslag. Uit strategische overwegingen ging dit niet door. Op 12 december 1648 verleenden de Staten van Zeeland aan Gerard van der Nisse, ambachtsheer van Zaamslag, Aandijke en Othene, octrooi tot bedijking van onder andere een deel van de voormalige Genderdijkepolder. Deze bedijking resulteerde in de Zaamslagpolder. *  Pas in 1671 werden bij octrooi van 19 juli 1669 de gronden van de in 1584 verloren gegane parochie Aandijke en het gedeelte van de voormalige polder Genderdijke, dat niet in 1648 was herdijkt, bedijkt tot één polder. *  Bij de stormvloed van 15 januari 1808 overstroomde de polder voor een deel. Door de aanleg van een vingerling buiten de doorbraak was de schade snel hersteld. * 
De afwatering van de polder geschiedde door de sluis in de dijk, begrensd door het Hellegat. In 1785 vond herstel plaats van deze sluis. In 1839 werd een nieuwe afwatering aangelegd door de Groote Huissenspolder. *  Door de bedijking van de Catharinapolder in het Hellegat in 1845 slibte de uitwateringssluis van de Poonhaven in de Groote Huissenspolder dicht. Daarom werd er op kosten van de polders Groote Huissens, Kreke en Aan- en Genderdijke een nieuwe afwatering gebouwd door de Zaamslagpolder naar het uitwateringskanaal bij Terneuzen. Door deze regeling hoefden de polders geen suatiegeld te betalen aan de Zaamslagpolder. De totale kosten van het project bedroegen fl. 9534,--. *  Later werd de afwatering van de polder geregeld via de uitwateringssluis in de Nieuw Othenepolder.
De aard van het polder is vrij, niet-waterkerend.
Vanaf 1925 wordt de naam waterschap af en toe gebruikt. Vanaf 1938 is de benaming waterschap Aan- en Genderdijke. * 
Bij het afhoren van de rekening over het dienstjaar 1774/75 werd besloten tot "het koopen van een boek, om daar in te registreren alle de resolutiën van deesen polder". In 1815 werd er een kist gemaakt om het archief op te bergen. In 1852 werd geconstateerd dat een gedeelte van het archief kwijt was. Men spreekt dat over oude resoluties, het bedijkingsoctrooi, het adjudicatieboek en een oude kaart. De oude dijkgraaf had de stukken niet teruggegeven en niemand wist waar ze waren. Men besloot dan ook dat niemand van het bestuur of de ingelanden in het vervolg privé of ambtshalve stukken uit het archief in handen mocht hebben, alleen met toestemming en goedkeuring van het bestuur. *  Vergelijking met de oude archief-inventaris uit 1840 geeft duidelijk aan dat er veel uit het archief is verdwenen. * 
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 2,7 M. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging beleef er 1,3 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1672-1965
Andere namen:
Aan- en Genderdijkepolder, Aanpolder / Polder Aan, Genderdijkepolder / Polder Genderdijke
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap Aan- en Genderdijke, 1672-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 217-224
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS