Uw zoekacties: Zeven Trinitéspolder, (1796) 1797-1965
x3724 Zeven Trinitéspolder, (1796) 1797-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3724 Zeven Trinitéspolder, (1796) 1797-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Terneuzen
Kadastrale grootte : 131.85.74 ha.
Belastbare oppervlakte : 114.00.71 ha.
Hoogteligging : 1,3 M. tot 1,9 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1617.
De naam van de polder is waarschijnlijk ontleend aan zeven polders die rond 1300 werden bedijkt uit de verzande en opgeslibde stroomgeul tussen het eiland van Zaamslag en het vaste land van Axel *  . Triniteit was een polder en parochie gelegen ten zuiden van het vroegere Terneuzen in het noordwesten van de huidige Zuidpolder. De huidige Zeven Trinitéspolder omvat slechts drie van de zeven polders: de Kerkepolder, de Grote Zoutepolder en de Kleine Soute of Huygersluyspolder. De vier andere polders zijn de polders Noord, Kats, Zuid en St. Anna *  . In 1559 overstroomden deze polders. Herdijking vond plaats met de Zuidpolder in 1589 en in 1617 vond de uiteindelijke herdijking plaats *  . De polder is helemaal volgebouwd met de woonwijken van Terneuzen.
Afwatering vond vóór 1844 plaats door een uitwateringssluis nabij Terneuzen en later via het rioleringsstelsel van de gemeente. In 1844 ging de polder meedoen aan de afwatering via de Oostelijke Rijkswaterleiding *  .
De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend.
Het oudste gedeelte van het archief vóór 1800 is niet meer aanwezig. Wel is er een oude archiefinventaris *  .
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,4 M. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 0,9 M. over.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Zeven Trinités
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Zeven Trinités, (1796) 1797-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 159-164
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS