Uw zoekacties: Oude Zevenaarpolder, (1783) 1784-1965
x3722 Oude Zevenaarpolder, (1783) 1784-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3722 Oude Zevenaarpolder, (1783) 1784-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Terneuzen
Kadastrale grootte : 314.67.46 ha.
Belastbare oppervlakte : 301.93.74 ha.
Hoogteligging : 0,5 M. tot 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1598.
Op 2 augustus 1572 gaven de magistraten van Axel en Terneuzen alle schorren gelegen in beide ambachten uit aan zeven ‘voorname en vermogende heren’. De steden zouden echter het recht van jacht, visserij, vogelarij en het molenrecht behouden (archief Waterschap Koegors c.a., inv.nr 1, 30 april 1759). Op 31 maart 1598 werd dit bekrachtigd bij octrooi verleend door de Staten-Generaal en op grond daarvan werd in 1598 in het Neusenambacht de eerste polder bedijkt. Deze polder werd de Sevenheerspolder genoemd, welke naam is verbasterd tot Zevenaar. Toen in 1648 een tweede bedijking plaatsvond van de schorren van Zevenaar werd dit gedeelte Nieuwe Zevenaar genoemd. Deze polder werd met het Koegorsschor, Pereboom en Nieuw Eglantierpolder door één ringdijk omsloten en vormde samen met deze polders het waterschap Koegors c.a. (Wilderom. blz. 172).
In 1825/26 werd het Kanaal van Gent naar Terneuzen dwars door de polder aangelegd. In de polder werd de Zevenaarhaven aangelegd. In dit havengebied is veel industrie gevestigd. In het voorjaar van 1899 verkochten landbouwers in de polder een strook land van ongeveer 1 kilometer lang en 160 meter breed, gelegen aan de oostzijde van het kanaal aan twee Belgen. Deze waren vertegenwoordigers van de Société Anonyme des Forges et Acièries Néerlandaises. De bouw van de fabriek vond plaats, maar de vestiging bleef achterwege door faillietverklaring (Wilderom. blz. 403. 404; inv.nr 92).
De afwatering van de polder vond tot 1827 plaats op de Sluispolder. Daarna sueerde de polder op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (Brand I, blz. 59). In 1844 ging de polder meedoen aan de nieuwe afwatering via de Rijkswaterleiding. Het gedeelte ten oosten van het kanaal sueerde naar de oostelijke uitwateringssluis; het gedeelte ten westen naar de westelijke uitwateringssluis (inv.nr 1, 25 april en 30 mei 1844).
De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend. De 90 hectare grond gelegen ten westen van het kanaal kwam in tegenstelling tot de rest van de polder in 1965 niet bij het Waterschap Axeler Ambacht, maar bij het Waterschap De Verenigde Braakmanpolders.
Een oude archiefinventaris is in het archief niet aangetroffen. Het oudste gedeelte van het archief tot circa 1800 ontbreekt op enkele rekeningen na. Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 2,3 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 1,2 meter over.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Oude Zevenaar
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Oude Zevenaar, (1783) 1784-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 145-152
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS