Uw zoekacties: Oud Beoosten Blij Bezuidenpolder, 1634-1965
x3716 Oud Beoosten Blij Bezuidenpolder, 1634-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3716 Oud Beoosten Blij Bezuidenpolder, 1634-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Axel (voor de herindeling in 1970 in de voormalige gemeente Koewacht) Kadastrale grootte : 500.05.22 ha. Belastbare oppervlakte : 463.88.59 ha.
Hoogteligging : 0,2 M.-N.A.P. tot 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1634.
Op 13 mei 1634 werd door de Spaanse koning octrooi verleend tot bedijking van het in 1584/85 geïnundeerde land van Zuiddorpe en Beoostenblij (inv.nr 2, 7 augustus 1648). In datzelfde jaar werd de bedijking uitgevoerd door particulieren uit de drie Vlaamse steden Brugge, Gent en Antwerpen en grondbezitters van de landen (inv.nr 2, fol. 33r). De eerste jaren werden de poldervergaderingen in Gent gehouden. In de dijk langs het kanaal ten zuiden van Axel werden vier forten gebouwd: Sint Nicolaas, Sint Levinus, Sint Joseph en Sint Jacob. Omdat de bedijking militair van opzet was is er lange tijd conflict geweest met de Gouverneur van Sas van Gent over het eigendomsrecht van de dijk en de forten (inv.nr 118).
Tijdens de Franse inval in 1672/78 leed de polder veel schade door de inkwartiering van Franse militairen (Gedrukte notulen Staten ven Zeeland, 26 september 1684). In de eerste decennia waren de kosten voor het instandhouden van de zeedijk hoog. Op 26 januari 1682 brak de dijk door en overstroomde de polder (inv.nr 2, 2 februari 1682). Een gedeelte werd direct herdijkt. De andere delen werden later herdijkt als de polders Zuiddorpe Noord- en Zuiddeel, Nieuw Beoosten Blij Bezuiden en Moerspui. Het herdijkte deel kreeg later de naam Oud Beoosten Blij Bezuiden.
De afwatering van het land van Zuiddorpe en Beoostenblij vond plaats via een sluis bij het fort Sint Jacob. In 1648 werd een nieuwe sluis aangelegd (inv.nr 2, 1648). Ook werd er gesproken van een "kapitale" sluis bij het fort Sint Levinus. Vanaf 1710 sueerde de polder het water via de polder Nieuw Beoosten Blij Bezuiden naar de Gentse Vaart. Na bedijking van deze vaart in 1767 werd de afwatering doorgetrokken naar de Moerspuipolder en in 1793 via de polder Beoosten en Bewesten Blij naar de sluis bij Zwartenhoek (inv.nr 2, 1793). De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend.
In de zeventiende eeuw was er reeds sprake van een koffier met papieren (inv.nr 2, 9 februari 1682). In 1834 werd er een inventaris van het archief gemaakt (inv.nr 25). Het archief bevat veel stukken uit de zeventiende eeuw. Deze geven een goed beeld van het polderbestuur in die tijd. Helaas bleek bij inventarisatie dat het moeilijk was om de stukken in hun juiste verband te analyseren en te beschrijven. Deze stukken zijn door een voormalige dijkgraaf of ontvanger-griffier geordend. De onbekendheid van het oude schrift heeft hem parten gespeeld. Veel stukken waren uit hun verband gerukt en met dikke potloodstrepen meestal van een foutieve datering voorzien. Er is nog geprobeerd om de ontbrekende stukken uit de laatste decennia van de polder te achterhalen. Helaas zonder resultaat. Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 3,7 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 2,0 meter over.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1634-1965
Andere namen:
Polder Oud Beoosten Blij Bezuiden
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Oud Beoosten Blij Bezuiden, 1634-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 69-82
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS