Uw zoekacties: Capellepolder, 1736-1965
x3715 Capellepolder, 1736-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3715 Capellepolder, 1736-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Axel
Kadastrale grootte : 172.71.15 ha.
Belastbare oppervlakte : 170.25.28 ha.
Hoogtellgglng : 0,5 M. tot 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1614.
De Capellepolder werd in de Middeleeuwen bedijkt tussen ca. 1300 en 1350 uit de verzande en volgeslibde stroomgeul tussen het eiland Zaamslag en het Land van Axel. Net als de andere polders ten noorden van Axel ontleent de polder zijn naam aan een Vlaams geslacht, in dit geval het geslacht Van de Capelle. In 1591 en 1592 werd de polder met de andere vier polders ten noorden van de stad Axel bedijkt ter bescherming van de stedelijke vestingwerken. De polders liepen kort daarna twee keer onder water. De laatste keer door toedoen van de stormvloed op tweede Paasdag 1606. Op 15 augustus werd octrooi gegeven voor de bedijking van de polders Buth, Noord, Capelle, Visschers en Eglantier.
Net als de andere polders ten noorden van Axel ontleent de Capellepolder zijn naam aan een Vlaams geslacht, in dit geval het geslacht Van de Capelle. Hoewel het octrooi in datzelfde jaar werd verleend, vond de bedijking pas in 1614 plaats (inv.nr 13).
De afwatering van de polder vond tot 1747 plaats vla een houten duiker in de Plattedijk, een dijk die de polder met de Visscherspolder scheidt. In 1747 wordt in samenwerking met de polders Visschers en Oude Eglantier door middel van de aanleg van een stenen duiker in de dijk van de polder het water afgevoerd via de Zaamslagpolder. In 1844 doet de polder mee aan de afwatering via de Oostelijke Rijkswaterleiding (inv.nr 1).
Een zaak die de polder gedurende lange tijd heeft beziggehouden is de kwestie van de Ronde Putten en de daarlangs gelegen Plattedijk. De Ronde Putten is een wiel, ontstaan door een vroegere dijkdoorbraak. Op deze wiel gold lange tijd een verbod om met sleepnetten te vissen en op de Plattedijk werden meerdere malen bomen geplant of gerooid zonder toestemming van de polder of werd een deel afgegraven of juist verbreed ten kosten van de Ronde Putten (inv.nrs 1, 29, 31 en 32). De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend.
Er is geen inventaris gemaakt van het archief van de polder. In een brief aan de griffier van de Staten van Zeeland maakt het bestuur in 1903 hiervan melding (inv.nr 8, 10 januari 1903). In een brief aan Gedeputeerde Staten berichtte de polder besloten te hebben geen van de in het archief aanwezige stukken te vernietigen. Ondanks dit goede voornemen zijn er toch enkele hiaten. Wel had de polder een verordening voor het archief (inv.nr. 9. 28 mei 1915; inv.nr 25). Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,7 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 1,1 meter over.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1736-1965
Andere namen:
Polder Capelle
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Capelle, 1736-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 59-66
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS