Uw zoekacties: Buthpolder, (1753) 1754-1965
x3712 Buthpolder, (1753) 1754-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3712 Buthpolder, (1753) 1754-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Axel.
Kadastrale grootte : 212.95.13 ha.
Belastbare oppervlakte : 204.00.35 ha.
Hoogteligging : 0,6 M. + N.A.P. tot 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1606.
In 1591 en 1592 werden vijf polders ten noorden van de stad Axel bedijkt ter bescherming van de stedelijke vestingwerken. De polders liepen kort daarna twee keer onder water. De laatste keer door toedoen van de stormvloed op tweede Paasdag 1606. Op 15 augustus 1606 werd octrooi gegeven voor de bedijking van de polders Buth, Noord, Capelle, Visschers en Eglantier.
Net als de andere polders ten noorden van Axel ontleent de Buthpolder zijn naam aan een Vlaams geslacht. Als bedijkers traden op de Zierikzeese patriciërs Bonifacius de Jonge, Nicolaas de Cauwe, Daniël Stoutenburg en Cornelis Mulicq (Wilderom, blz. 172).
In 1766 verzocht de polder aan de Staten van Zeeland om financiële ondersteuning voor het onderhoud van de polder. De dijk had nogal geleden van stormvloeden en was aan herstel toe. De negatieve saldi van de rekeningen van de afgelopen dienstjaren hadden de polder in ernstige moeilijkheden gebracht. Het polderbestuur vond dat men in aanmerking kwam voor financiële ondersteuning, omdat als de dijk van de polder het zou begeven niet alleen de polders rondom gevaar zouden lopen, maar ook de vesting van de stad Axel. De Staten van Zeeland besloten in 1767 op advies van de Rekenkamer dat de polders Beoosten Blij Benoorden, Noord(-bij-Axel) en Oude Eglantier de polder mede zouden ondersteunen. De eerst genoemde polder had hiertegen grote bezwaren (inv.nr 23).
De afwatering van de polder vond plaats via de Buthduiker aan de zuidkant van de polder naar de Axelse kreek. In 1844 ging de polder meedoen aan de afwatering via de Oostelijke Rijkswaterleiding. De aard van de polder is vrij, niet-waterkerend.
Een oude archiefinventaris is in het archief niet aangetroffen. Er is veel uit het archief verdwenen. Wel bevinden er zich in het archief twee lijsten uit de achttiende eeuw, waarin stukken van de polder beschreven staan (inv.nr 18). Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,8 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 1,25 meter over.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Buth
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1989
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, ‘Inventaris van het archief van de polder Buth, (1753) 1754-1965’, in: Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965 (Terneuzen : Waterschap De Drie Ambachten, 1989) 39-48
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS