Uw zoekacties: Graanhandelsfirma A. Jeronimus, Middelburg en gelieerde firm...
x368 Graanhandelsfirma A. Jeronimus, Middelburg en gelieerde firma's, 1881-1949 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

368 Graanhandelsfirma A. Jeronimus, Middelburg en gelieerde firma's, 1881-1949 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De oorsprong van de Firma Albt. Jeronimus en de met haar geliëerd geweest zijnde firma's is te vinden in de handel van Jan Rokus Jeronimus, geboren te Veere op 17 december 1812, overleden te Koudekerke op 10 februari 1880, gehuwd op 8 november 1839 met Fokje Hendriks, geboren te Sappemeer op 27 juni 1816, overleden te Middelburg op 13 mei 1886. Jan Rokus Jeronimus, zoon van de landbouwer Jan Jeronimus, welke laatste zich door het verbranden van zijn hofstede onder Wissekerke genoodzaakt zag zich te Veere te vestigen, werd later schippersknecht en vervolgens zelfstandig schipper. Op één zijner reizen in het Limburgsche kocht hij wat rogge en verhandelde die op Walcheren. Geleidelijk begaf hij zich meer en meer in de graanhandel, doch toen hij bemerkte, dat Veere ongunstig gelegen was om van verschillende landbouwers in het meer westelijke deel van Walcheren te kopen en geleverd te krijgen, vestigde hij zich omstreeks 1845 te Middelburg. Naast en behalve zijn zich steeds ontwikkelende graanhandel, ontwikkelde zich ook zijn beurtschippersbedrijf op Rotterdam, zodat hij enige tijd verschillende vaartuigen in de vaart had.
Uit het opgemelde huwelijk werd op 25 september 1842 te Veere Albertus Jeronimus geboren, overleden te Middelburg op 31 maart 1916. Deze maakte zich in 1869 zelfstandig van zijn ouders en breidde de graanhandel geleidelijk uit tot de exporthandel van peulvruchten en zaden, zodat het zwaartepunt, ook in verband met de gewijzigde culturen, verlegd werd van de graanhandel op de peulvruchten- en zadenexport. Hij was op 25 juni 1869 gehuwd met Elisabeth Gouka, geboren te Middelburg op 15 augustus 1842 en overleden aldaar op 26 april 1913. In 1883 stichtte hij met de heer A. de Koster te Leiden, de Middelburgsche Broodfabriek onder de firma Jeronimus & Co., welke firma enkele jaren later in gemeen overleg werd ontbonden, toen de heer De Koster de meelfabriek 'De Sleutels' te Leiden stichtte onder de firma de Koster & Co. Omstreeks 1894 werd nog in exploitatie genomen de Goudsche Broodfabriek. Van al deze ondernemingen zijn sporen terug te vinden in de correspondentie. Deze laatste onderneming werd in het eerste decennium van de twintigste eeuw geliquideerd.
In 1899 werd van de firma Spoors & Sprenger overgenomen de olieslagerij Luyk, waarvoor met de heer J.B.A. van den Bergh werd opgericht de firma Jeronimus & Van den Bergh. Deze werd al in 1903 ontbonden (aktes verleden voor notaris A.M. Tak, resp. 5 oktober 1899 en 3 augustus 1903). In 1904 nam hij zijn neef Albertus Jeronimus jr in zijn zaken op, geboren te Antwerpen op 9 februari 1881, gehuwd te Breda op 14 juni 1911 met Maria Johanna Witmer, geboren te Breda op 6 november 1891 (acte verleden voor notaris J. Hosang van 9 februari 1904). In 1911 werden de firma's Albt. Jeronimus, Jeronimus & Co en Jeronimus & Van den Bergh ontbonden en werd Albertus Jeronimus jr enige vennoot (acte voor plv. notaris H.M. Marcusse, waarnemende het kantoor van notaris J. Hosang van 8 juli 1911). Deze liquideerde in 1916 de firma Jeronimus & Co en brak de olieslagerij uit in 1940, terwijl de firma Jeronimus & Van den Bergh werd geliquideerd in 1946. Gedurende al deze jaren werden de zaken met sterk afwisselende resultaten gedreven. Jaren van hoogconjunctuur kwamen voor in de boekjaren 1904/5, 1905/6, 1906/7, 1911/2, 1914/5, 1915/6, 1916/7, 1939/40, 1940/1, terwijl ernstige verliesjaren niet ontbraken.
De voorgaande korte geschiedenis van de firma's Jeronimus werd samengesteld door de heer A. Jeronimus jr, kort na de beëindiging van zijn bedrijf. In 1946 schonk hij het archief aan het Rijksarchief in Zeeland. Op 29 september 1960 overleed A. Jeronimus jr op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Breda (PZC, zaterdag 1 oktober 1960).
Diverse medewerkers van het Rijksarchief in Zeeland hebben in de loop der decennia getracht de grote lijnen van het archief op papier te zetten. Een eerste, zeer voorlopig resultaat van deze werkzaamheden wordt in de hierna volgende inventaris gepresenteerd. Gezien omvang, structuur en prioriteiten bij de inventarisatie van archieven blijft het derhalve mogelijk dat ondanks opname van de beschrijvingen in de inventaris bepaalde stukken toch ontbreken, nummers toch niet bestaan of nummers toch onvindbaar blijken te zijn.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Graanhandel Jeronimus (Jeronimus), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Jeronimus, inv.nr(s) ...
Bijlage: Aantekeningen
Plaatsingslijst
1-24 Journalen, 1888-1935
76-96 Memorialen, 1881-1931
97-138 'Kassa' [breed formaat]
141-146 Postgiro, 1929-1947
147-148 Loonboeken, 1932-1948
224-236 Onkostenboeken, 1890-1925
1151-1163 Twentse Bank, 1912-1923
1164-1178 Twentse Bank, 1922-1937
1196-1212 Kasbescheiden, 1931-1947
1230-1235 6 Ingevoegd in 399
1236-1264 Orderboek, 1918-1947
1265-1272 6 Ingevoegd in 399
1330-1331 Huurboekjes, 1921-1926
Kenmerken
Datering:
1881-1949
Andere namen:
Firma Albt. Jeronimus, Jeronimus & Co, Jeronimus & Van den Bergh
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
140 meter
Jaar bewerking:
c. 1980
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS