Uw zoekacties: Nieuw-Neuzenpolder, 1816-1965
x3628 Nieuw-Neuzenpolder, 1816-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3628 Nieuw-Neuzenpolder, 1816-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Bij K.B. van 19 mei 1815 nr. 23 en 10 sept. 1815 nr. 38 werd aan de compagnie Blemont concessie tot bedijking verleend van de schorren gelegen tussen de Braakman en het Vlaamse hoofd, waarvan zij ten tijde van het Franse gouvernement pachter waren. De zeedijk moest zo gelegd worden dat er nog een strook van 10 Rijnlandse roeden begroeide schorgrond overbleef. Dit hoeft niet mogen verhinderen dat reeds spoedig moest worden begonnen met het aanbrengen van een oeververdediging in de Braakman en later aan de noordzijde. Voor het behoud van de polder werden inlaagdijken en -kaden gelegd in 1859 en in 1869. In 1860, 1865 en 1867 werd verzocht de polder calamiteus te verklaren. Eerst bij K.B. van 16 dec. 1872 nr. 27 werd de polder ingevolge de wet op de calamiteuze polders van 1870, calamiteus verklaard. Het bestuur van de waterkering trad op 1 april 1873 in werking.
De zeesluis lag aan de westzijde aan de geul de Abele. Ter compensatie van de te onteigenen gronden voor de verruiming van het kanaal van Gent naar Terneuzen (1900-1910), werd met het Rijk overeengekomen dat laatstgenoemde een uitwateringssluis naar de Vlooswijkpolder zou leggen, zodat het oostelijk deel der polder via de Rijkswaterleiding kon sueren. In 1912 werd het suatiecontract gesloten. De zeesluis werd in het kader van de verbetering van de deltadijken verlegd naar de spuikom van de Braakmanpolder.
De Nieuw-Neuzenpolder is de enige polder van het waterschap waar zich in 1953 dijkdoorbraken hebben voorgedaan. Na het overlopen van de zeedijk brak deze op drie plaatsen door. Op 12 februari was de polder door een ringkade aan de binnenzijde van het buitenwater afgesloten. Het inundatiewater werd deels op natuurlijke wijze en deels met hevels afgevoerd, zodat deze gronden op 20 febr. weer droog waren.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Nieuw-Neuzen
Regio:
Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1972
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, ‘Inventaris van het archief van de Nieuw-Neuzenpolder (Binnenbeheer), 1816-1965’, in: Inventaris van het archief van het Waterschap De Verenigde Braakmanpolders 1653-1966 [...] (Terneuzen : Waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1972) 51-53, 95-96 (inv.nrs 414-470, K-171 - K-189)
Opmerking:
Voor het archief van de waterkering zie toegangen 3648 (1873-1966) en 3602 (1965-1978)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS