Uw zoekacties: Waterschap Loven en Willemskerke, 1653-1966
x3626 Waterschap Loven en Willemskerke, 1653-1966 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3626 Waterschap Loven en Willemskerke, 1653-1966 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 7 jan. 1542 werd aan Jan van de Falie octrooi verleend tot bedijking van de Loven- en Koudepolder, die respectievelijk in 1542 en 1545 bedijkt werden. De te bedijken schorren werden in het octrooi omschreven als "ligghende voor den voors. polders van Vremdijck, Willemskercke ende eenighe quantiteyt van lande hier voortijts ghedijckt ende daer naer weder gheinundeert metten ouden landtdijck, die men heet den dijck van Artois bij 't voors. gat van der nyewer sluys". De Vremdijke polder zou via de nieuwe dijkage sueren en moest daarom meebetalen in de aanleg van de sluis en watergangen.
De Willemskerkepolder is ouder. Het was een der weinige parochies die in 1508 in dit gebied nog niet ten prooi aan het water was gevallen. De polder heeft echter herhaalde malen gedurende kortere of langere tijd onder water gestaan. Een innundatie dateerde van 1583. Het duurde tot 1591 eer de polder weer bedijkt werd. Het bedijkingsoctrooi werd door de Staten van Zeeland op 1 mei 1590 verleend. Als voorwaarde werd gesteld dat de nieuwe dijk op bepaalde afstand van de fortificatiewerken van Terneuzen moest gelegd worden. Buiten de bedijking viel ca. 400 geniet aan de zuidzijde, waar het dorp Willemskerke gelegen was. In 1594 vond wederom overstroming plaats. Aan de noordzijde werden in 1602 en 1607 inlaagdijken gelegd. De inlaag van 1607 viel in jan. 1610 ten prooi aan de zee. Hierna zijn zeker nog andere inlaagdijken gelegd. Op 19 dec. 1615 viel de nieuwe inlaagdijk van (1610) in de diepte. Ook hierna verminderde de polder nog in omvang. Na de inundatie op 8 mrt. 1625 was deze nog ruim 328 gemet groot.
De samenwerking met de Lovenpolder volgde na de regelmatig terugkerende rampen. In 1653 toen de dijk van de Lovenpolder was doorgebroken en die van de Willemskerkepolder zwaar werd beschadigd vond wederom herstel plaats, waarschijnlijk met bijdragen van de achterliggende polders. Men besloot toen de gewone en buitengewone werken aan de zeedijken van de Loven-, Willemskerke- en Vlooswijkpolder voor gezamenlijke rekening uit te voeren. Waarschijnlijk is hiervan niet veel terecht gekomen, want na de inundatie van de twee eerst genoemde polders in 1682 werd opnieuw tot samenwerking besloten. Hierna overstroomde alleen de Lovenpolder nog in 1808.
Aanvankelijk lag de zeesluis van de Lovenpolder via welke polder ook de Willemskerkepolder loosde, aan de zuid-oostzijde ter hoogte van de Oud-Westenrijkpolder. In verband met de aanslibbing van deze sluis, zal de suatie naar de noordzijde verlegd zijn. Inmiddels was de Vremdijkepolder, die aan deze zijde lag, in 1600 voorgoed aan de zee prijs gegeven. Mogelijk is de uitwatering in 1616 verlegd, daar in dat jaar wordt vermeld dat het water in de Lovenpolder zeer hoog stond in verband met de bedijking van de Oud-Westenrijkpolder.
Sedert de bedijking van de Braakmanpolder geschiedde de lozing van het oppervlaktewater via de spuilcom en spuisluis van die polder.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Lovenpolder / Polder Loven, Willemskerkepolder / Polder Willemskerke
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
1972
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, ‘Inventaris van het archief van de Waterschap Loven en Willemskerke, 1653-1966’, in: Inventaris van het archief van het Waterschap De Verenigde Braakmanpolders 1653-1966 [...] (Terneuzen : Waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1972) 47-49, 92-94 (inv.nrs 320-390, K-139 - K-163)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS