Uw zoekacties: Waterkering Nieuw-Neuzenpolder 1965-1978, 1965-1978
x3602 Waterkering Nieuw-Neuzenpolder 1965-1978, 1965-1978 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3602 Waterkering Nieuw-Neuzenpolder 1965-1978, 1965-1978 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het besluit tot inpoldering van de Nieuw Neuzenpolder dateert van 21 februari 1805. De daadwerkelijke bedijking vond plaats in 1816 door de Compagnie Blémont, die in het gebied waarin de polder is gelegen, meer bedijkingen uitvoerde. In de onmiddellijke buitendijkse omgeving van de polder zijn vele oever- en dijkvallen voorgekomen. De hoofdoorzaak hiervan was het opschuiven van het vaarwater "Pas van Terneuzen." In 1859 ging bij een dijkdoorbraak zo'n twaalf hectare verloren, aan de noordoostzijde van de polder moest in 1863 een inlaag worden prijsgegeven en bij een dijkval in 1876 ging nog eens vijf hectare verloren. Als enige polder in het Braakmangebied inundeerde deze bij de stormvloed van 1 februari 1953. De polder was calamiteus van 1872 tot 1978. Al voor 1872 was het verzoek gedaan om de polder calamiteus te verklaren, namelijk in 1860, 1865 en 1867. Het bestuur van de waterkering trad op 1 april 1873 in functie.
De oppervlakte van de polder bedraagt rond 474 hectare. De hoogteligging varieert van 0.9 tot 1.5 m + NAP. De polder behoort voor een deel tot het afwateringsgebied Westelijke Rijkswater-leiding (Willemskerkepolder) en gedeeltelijk tot het gemaal Lovenpolder.
In de polder is sinds 1964 de chemische industrie Dow Chemical gevestigd. Tot het industriële gebeuren behoort ook een zoetwaterfabriek annex electrische centrale van de Delta Nutsbedrijven. Een spoorlijn van Dow Chemical naar Sluiskil doorkruist het poldergebied.
In de vooroever bevindt zich thans nog het wrak van de Engelse torpedobootjager "H.M.S. Valentine", die op 16 mei 1945 voor Terneuzen kruiste en getroffen werd door een Duitse bom. Het wrak zal binnen afzienbare tijd moeten worden verwijderd in verband met de verdieping van de Westerschelde.
De organisatie van het bestuur wijkt niet af van de gebruikelijke vorm. Toen in 1965 het Waterschap De Verenigde Braakmanpolders tot stand kwam, bleef het bestuur van de waterkering in stand. Als zelfstandig publiekrechtelijk lichaam hield het bestuur van de waterkering op te bestaan met ingang van 1 januari 1978. De Algemene Vergadering van het Waterschap De Verenigde Braakmanpolders fungeerde tevens als dijkraad van de waterkering. Het archief van de waterkering over de periode 1965 tot 1978 bevindt zich in het gebouw van het waterschap De Drie Ambachten, dat tot stand kwam door de fusie van De Verenigde Braakman-polders en het Axeler Ambacht in 1982. In het archief is voor de vorming van de bestanddelen gebruik gemaakt van de archiefcode van de Unie van Waterschappen. Voor zover dat mogelijk was is deze code in de indeling van de inventaris gerespecteerd. Raadpleging van de inventaris van het archief van De Verenigde Braakmanpolders is gewenst, omdat een groot aantal zaken, van belang voor de geschiedenis van de Nieuw Neuzenpolder, verwerkt zijn door het waterschapsbe-stuur. Het komt daarbij voor dat de inkomende correspondentie is gericht aan het bestuur van de waterkering en dat de daarop volgende uitgaande correspondentie is verzorgd door het bestuur van het Waterschap en omgekeerd.
De inventarisatie vond krachtens overeenkomst plaats bij het Gemeentearchief Goes. Tijdens de daaraan verbonden werkzaamheden zijn de voor vernietiging vatbare stukken verwijderd. De in deze inventaris beschreven stukken dateren in enkele gevallen van voor 1965. Formeel zouden deze verwijderd dienen te worden en opgenomen in het archief tot 1965. Het gaat echter om zaken, die na 1965 hun beslag kregen. Daarom zijn ze in deze inventaris opgenomen. Na de opheffing werd nog een aantal zaken afgedaan, waardoor de jongste bescheiden dateren uit 1980.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Waterkering van de calamiteuze polder Nieuw-Neuzen
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Opmerking:
Voor de periode 1871-1966 zie toegang 3648
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
1996
Titel publicatie:
A.E.M. Kuiper-Timmerman, ‘Inventaris van het archief van de Waterkering van de calamiteuze polder Nieuw Neuzen, 1965-1978’ (Goes 1996)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS