Uw zoekacties: Waterschap voor de uitwatering van de polders te Biervliet, 1764-1939
x3598 Waterschap voor de uitwatering van de polders te Biervliet, 1764-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3598 Waterschap voor de uitwatering van de polders te Biervliet, 1764-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Waterschap voor de uitwatering van de polders te Biervliet was een zogenaamd uitwateringswaterschap (ook: uitwateringsschap, suatieschap), speciaal ingesteld voor het gezamenlijk beheer van de werken noodzakelijk voor de waterafvoer van een aantal deelnemende polders rond Biervliet. Met ingang van 1 januari 1942 werd het waterschap opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis.
De werken waarover het gezamenlijk beheer werd gevoerd bestonden uit een uitwateringskanaal en een sluis. Hiermee werd het water uit de deelnemende polders afgevoerd naar de Braakman. Het suatiegebied had bij oprichting van het waterschap een grootte van circa 1925 hectare. In de loop der jaren werd dit uitgebreid tot bijna 3300 hectare.
Het uitwateringsschap werd in 1875 ingesteld. De deelnemende polders op het moment van opname in waterschap Het Vrije van Sluis waren:
- Amaliapolder
- Beukelspolder
- Brielspolder
- Elisabethpolder
- Geertruidapolder
- Groote en Kleine Zoutepolder
- Helenapolder
- Mariapolder
- Oranjepolder (gedeeltelijk)
- Sint Pieterspolder
- Wilhelminapolder (gedeeltelijk)
Een gezamenlijke aanpak van de uitwatering was echter al veel eerder begonnen. Aanvankelijk waren de polders rond Biervliet voor hun afwatering aangewezen op de zeesluis in de Noorddijk van de Groote en Kleine Zoutepolders. Met het bestuur van deze polders moesten suatie-overeenkomsten worden afgesloten waarbij de afwatering via de zeesluis naar de Braakman werd geregeld.
In 1765 sloten de Helenapolder en Sint Pieterspolder als eerste dergelijke overeenkomsten. De kosten van onderhoud en vernieuwing van de zeesluis en de waterkerende Noorddijk droeg men voortaan gezamenlijk. Het beheer over de suatiewerken stelde men in handen van de directie van de Groote en Kleine Zoutepolders, samen met een gezworene uit elke andere deelnemende polder.
In 1802 polderde men de Beukelspolder in, wat funest was voor de afwatering van de overige polders. Met veel moeite kon men voorkomen dat de kom voor de zeesluis en het afwateringskanaal werden afgesloten. In de periode 1813-1816 moest men wegens aanslibbing ingrijpende maatregelen nemen om de suatie veilig te stellen.
In 1816 besloot men de dagelijkse leiding over te dragen aan twee gecommitteerden uit de directie, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Deze bestuursinrichting strookte niet met het K.B. van 29 maart 1822, dat bepaalde dat de Koning het recht van benoeming had van leden van directies waaraan het beheer van zeewaterkerende werken was toevertrouwd. De provincie maakte daar eerst in 1847 opmerkingen over. Onder protest van de polders volgde in 1850 de benoeming van een dijkgraaf en gezworenen. In 1852 was het kanaal wederom dichtgeslibd.
Door het bedijken van de Elisabethpolder in 1866 werden de sluizen in de Kompolder en de Beukelspolder onbereikbaar. Er werd een uitwateringskanaal gegraven langs de oostelijke en zuidelijke dijk van de Elisabethpolder, aansluitend op de sluis in de Kompolder.
Met ingang van 1 januari 1875 trad het reglement voor het beheer van de uitwatering van de polders rond Biervliet in werking. Daarmee kwam de oude achttiende-eeuwse overeenkomst te vervallen. Het beheer kwam in handen van een afzonderlijk waterschap, met een dagelijks bestuur bestaande uit drie leden en bijgestaan door een ontvanger-griffier, onder toezicht van de algemene vergadering, waarin elke polder een vertegenwoordiger had.
In 1926 realiseerde men een nieuwe suatiegeul vanaf de zeesluis in de Elisabethpolder naar de stroomgeul Appelzak in de Westerschelde.
Het archief van het waterschap voor de uitwatering berustte onder de secretaris-penningmeester van de Groote- en Kleine Zoutepolder. In vergelijking tot andere polders is het redelijk bewaard gebleven en bevinden zich de stukken nog in redelijke staat.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Uitwateringswaterschap Polders te Biervliet, Uitwateringsschap Polders te Biervliet, Suatieschap Polders te Biervliet
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap voor de uitwatering van de polders te Biervliet, 1764-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS