Uw zoekacties: Hoofdplaat- en Thomaespolder, 1777-1970
x3596 Hoofdplaat- en Thomaespolder, 1777-1970 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3596 Hoofdplaat- en Thomaespolder, 1777-1970 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Hoofdplaatpolder heeft een oppervlakte van 1100 hectare en behoort tot de afwateringsgebieden Nummer Een en Nol Zeven. De Thomaespolder heeft een oppervlakte van 74 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nol Zeven. Het westelijk deel werd in 1812 calamiteus verklaard, het oostelijk deel volgde in 1814. Vanaf 1817 werden beide polders als één geheel bestuurd. Bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1888 werd het zogenaamde 'buitenbeheer' afgescheiden en ondergebracht in de daartoe ingestelde Waterkering van de calamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes. Met ingang van 1 januari 1966 werden polders en waterkering opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakten daarin deel uit van het district IJzendijke. De polders bleven echter calamiteus en de waterkering bleef formeel intact. De facto werden tussen 1966 en 1977 de zaken door Het Vrije van Sluis geregeld.
De bedijking van de Hoofdplaatpolder vond plaats in de periode 1775-1778 na de verlanding van de scheidingsgeul ter plaatse. Door de eeuwenlange stroomwerking aldaar is niet meer te zeggen of de polder tot stand kwam op het gebied waar eens enkele veertiende eeuwse polders zouden hebben gelegen. Het oostelijk deel van de polder werd eigendom van de provincie Zeeland. Het westelijk deel behoorde toe aan de Generaliteit (Staats-Vlaanderen). In 1817 verenigde men beide besturen. De dijk werd zodanig gelegd dat ongeveer 200 ellen schorgrond buiten de inpoldering bleven, waardoor men een mooi voorland ter beschikking had. De grilligheid van de Westerschelde was er de oorzaak van dat dit voorland al snel een prooi van de golven werd. Sindsdien hebben met de regelmaat van de klok dijk- en oevervallen plaatsgevonden. Tussen 1800 en 1973 waren dat er negentig. In 1953 inundeerde een deel van het oostelijk gebied van de polder bij de stormvloed van 31 januari/1 februari.
De eerste waterkering kwam tot stand in 1872, maar pas in 1889 kwam er bestuurlijke duidelijkheid. Wellicht had dat te maken met de rol die de familie Thomaes in het geheel speelde. Deze leverde zowel dijkgraven, voor beide polders, als burgemeesters voor de burgerlijke gemeente. Overigens week de bestuurlijke organisatie van de polders niet van de voor deze organen gebruikelijke af.
De polder had een haven, die in de loop der tijd meermalen werd verplaatst en die uiteindelijk in 1969 bij het verzwaren van de zeedijk kwam te vervallen. Volgens overeenkomst verzorgde de gemeente Hoofdplaat het gewone dagelijkse onderhoud, waarvan de kosten werden bestreden uit het heffen van haven- en kaaigelden.
De bedijking van de Thomaespolder vond plaats in 1845 te samen met de de Paulinapolder. De Thomaespolder kwam tot stand op een gedeelte schorren dat eigendom was van de familie Thomaes. Zij had net als de Hoofdplaatpolder veel te lijden van dijk- en oevervallen. In 1897 ontstond de huidige situatie, waarbij vijftien hectare van de oorspronkelijke polder buitendijks en onder water kwam te liggen.
De archieven van beide polders en dat van de waterkering zijn in de loop der tijd geheel met elkaar vermengd geraakt. Correspondentie van de Hoofdplaatpolder bevond zich in het archief van de Thomaespolder en andersom. Notulenboeken werden overal vandaan gehaald. Rekeningen van inkomsten en uitgaven waren met elkaar vermengd en de grootboeken van inkomsten en uitgaven van de Thomaespolder bevonden zich in de reeks van de Hoofdplaatpolder. De correspondentie moest geheel herordend worden op basis van chronologie. De materiële staat waarin de bescheiden zich bevinden is doorgaans zeer slecht. Vele bescheiden zijn aangetast door schimmel, zijn zeer vuil en hebben sporen van oorlogsschade.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Hoofdplaatpolder / Polder Hoofdplaat, Polder Thomaes
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Jaar bewerking:
2004
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van de Hoofdplaat- en Thomaespolder, 1777-1970’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS