Uw zoekacties: Elisabethpolder (Biervliet), 1865-1939
x3592 Elisabethpolder (Biervliet), 1865-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3592 Elisabethpolder (Biervliet), 1865-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Elisabethpolder bij Biervliet heeft een oppervlakte van 242 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nol Zeven. De polder ligt in de gemeente Terneuzen, ingeklemd tussen Biervliet en de Westerschelde. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district IJzendijke.
De Staat der Nederlanden verleende bij Koninklijk Besluit van 15 april 1865 nr 37 vergunning aan o.a. Jacobus Thomaes tot bedijking van de domaniale schorren gelegen in de Braakman voor de Beukelspolder en voor de Paulinapolder. De Minister van Financiën keurde de eerste aanbesteding van het bedijkingswerk af.
Bij een herbesteding in 1866 werd het werk gegund voor 152.900 gulden. Men groef een suatiekanaal, bouwde een suatiesluis aan de mond van het kanaal, men legde een los- en laadplaats aan en bouwde een sluiswachterswoning. De aanleg van wegen en graven van sloten werd apart aanbesteed. De aanleg van de wegen en het graven van sloten joeg de polder op de kosten van 7.798 gulden. In 1866 was de bedijking gereed. Met het uitwateringswaterschap 'de Verenigde polders van de sluis te Biervliet' werd een overeenkomst gesloten voor de afwatering. De polder werd verdeeld in ongeveer zeventig, bijna alle rechthoekige kavels.
De polder werd genoemd naar de echtgenote van Thomaes, Elisabeth van Remoortel. Door de bedijking werd de haven van Biervliet afgesloten van het buitenwater. De haven werd ingedijkt als Kompolder. De vervangende loswal aan de Elisabethpolder heeft enige decennia dienst gedaan, voornamelijk in de zomer voor het vervoer van landbouwproducten.
Opvallend aan de polder is dat de oeververdediging grote problemen heeft opgeleverd. In de noordoosthoek van de Elisabethpolder trad een zestiental vallen op. De oever in deze hoek werd sterk aangevallen door de stroom; de tegenoverliggende zandplaat had zich na de bedijking (1866) snel naar de landzijde verplaatst. De geul werd smaller en dieper. In 1866, 1868 en 1869 werden zinkstukken aangebracht. In 1869 werd ook een inlaagdijk gelegd. Maar alle moeite bleek tevergeefs; vallen en afschuivingen bleven optreden.
In 1865 probeerde A. Magielse van Rijkswaterstaat aan te tonen, dat aanleg van dammen op de tegenoverliggende plaat tot stroomafleiding van bedreigde oevers kon dienen. Men besloot tot een proef. Het bestuur der Domeinen als mede-ingeland en de overige ingelanden van de Elisabethpolder stemden in met een proef met het systeem. In de periode juli-oktober 1869 werden vijf dammen op de zandplaat aangelegd. Men bouwde uit zand- en kleidammen, verdedigd met krammat terwijl aan de kop een grondstuk werd aangebracht. Ondanks dat ontstonden tijdens de aanleg en direct daarna vele vallen en afschuivingen: zelfs de dijk werd aangetast. De dijkkruin viel op 29 september 1870 weg. Een ramp werd voorkomen, doordat door het gunstige weer een overstroming beperkt bleef tot de inlaag. Men moest een eind maken aan de proef en in oktober 1870 werden de dammen verwijderd. De betrekkelijk ondiepe geul bleef zorgen baren, in 1874 en 1875 werden tien en in 1885 nog twee zinkstukken aangebracht.
Bij de inventarisatie zijn stukken van de Elisabethpolder bij Breskens afgescheiden en tot een afzonderlijk archief gemaakt (zie aldaar).
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1865-1939
Andere namen:
Polder Elisabeth bij Biervliet
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Elisabethpolder (Biervliet), 1865-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS