Uw zoekacties: Groote Jonkvrouw Benoordenpolder, 1740-1939
x3585 Groote Jonkvrouw Benoordenpolder, 1740-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3585 Groote Jonkvrouw Benoordenpolder, 1740-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Groote Jonkvrouw Benoordenpolder heeft een oppervlakte van circa 278 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nol Zeven. De polder is gelegen ten oosten en zuidoosten van IJzendijke. In de zuidwestelijke polderhoek ligt de buurtschap Ponte. Deze polder stond ook bekend als de Groote Juffrouwpolder of De Kom. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district IJzendijke.
De polder kwam in 1650 tot stand als een herdijking van de Jonkvrouwpolder. De Jonkvrouwpolder was een voormalige polder in West Zeeuws-Vlaanderen, die in 1546 in de Zuudzee werd bedijkt. Het was de laatste grote bedijking die voor de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in dit verdronken gebied tot stand kwam.
Na overstroming en inundatie ontstonden vier nieuwe 'Jonkvrouwpolders': de Groote en de Kleine Jonkvrouw Benoordenpolder en de Groote en Kleine Jonkvrouw Bezuidenpolder.
De Kleine Jonkvrouw Benoordenpolder werd na een aantal inundaties definitief herdijkt in 1710. In 1650 kwam de Groote Jonkvrouw Benoordenpolder tot stand als herdijking van de Jonkvrouwpolder. Hij overstroomde in 1673 en werd herdijkt in 1702. In 1710 werd ook deze polder definitief herdijkt.
Het oudste resolutieboek (inv.nr 1) heeft als opschrift 'resolutie-boek van den Grooten Jong-Vrouwpolder benoorden bij Ysendijke sedert de separatie van het suijd gedeelte sulks beginnende met de eerste convocatie gehouden binnden de stad Vlissingen den 20 juny 1740' en bevat aanvullende informatie over de geschiedenis van de polder. Hieruit blijkt dat na een algemene vergadering van 20 juni 1740 de ingelanden besloten, na het graven van het nieuwe kanaal van de Passageule naar de Braakman in 1735, zowel het noordelijke deel als het zuidelijke deel als afzonderlijke polders te beheren.
In 1710 en 1711 werden er metingen verricht en wordt de polder op kaart gezet. in 1716 bleek uit een meting dat de polder nog 1261 gemeten groot is. In 1735 bleek de polder 250 gemeten verloren te hebben. Het zuidelijke deel is dan nog 504 gemeten en 123 roeden groot. Het noordelijke deel 506 gemeten en 60 roeden.
Deze informatie spreekt echter de informatie uit Wilderom tegen. Dit zou betekenen dat de splitsing in noordelijke en zuidelijke polders pas in 1735 zou zijn ontstaan. Het achterhalen van een gedetailleerde weergave van de bedijkingshistorie wordt bemoeilijkt doordat de octrooien van bedijking en de eerste rekeningen niet bewaard zijn gebleven.
Er werd een dijkgraaf aangesteld, die tevens als penningmeester zou fungeren. Ter ondersteuning werden de heren Burgt en Crabbendijke als hoofddirecteuren aangesteld.
De inventarisstukken werden per zogenaamde blinde loting eerlijk over beide polders verdeeld.
Met de polder 'het Zuytdiep' werd in 1741 een contract van suatie gesloten om het overtollig water te kunnen blijven sueren door de dijk van het Westfort door en tussen de tragel van de kleine Zuiddiepepolder en door de zeesluis van de Zuiddiepepolder.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Andere namen:
Polder Groote Jonkvrouw Benoorden / Polder Grote Jonkvrouw Benoorden
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van de Groote Jonkvrouw Benoordenpolder, 1740-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS